Ett minutt snillhet

Ett minutt snillhet er en serie filmer om frivillig innsats der det legges vekt på følelsen man får av å være frivillig.

Filmene er produsert sammen med Morgenstern og Filmprodusent Anton Ligaarden. Herr Borgens reiseklubb er produsert av Marius Sørhus.

Veteran og arbeidsufør ressurs

Besøksbaby

Frivillig barne- og ungdomsambassadør

Frivillig fra første dag

Frivillig familiekontakt

Livsviktig frivillighet

Herr Borgens reiseklubb

Dobbel glede