Stills 3.png

  

Frivillig kaffepause

Frivillighet Norge og Frivillig.no ønsker velkommen til et nytt halvdagsseminar om frivillig innsats i frivillige organisasjoner. Vi stiller spørsmålet "Skal alle med?" og ser nærmere på hvordan frivillige inkluderes, trives og utvikles. Hvordan påvirker dette egentlig folks helse og tilfredshet?