Mar
22
3:30 PM15:30

Tønsberg: Åpen og gratis samling om frivillighet.

 • 14 Tollbodgaten Tønsberg, Vestfold, 3111 Norway (map)
 • Google Calendar ICS

Velkommen til en åpen og gratis samling om frivillighet.

Frivillighet Norge og Frivillig.no kommer til Tønsberg og vil gi ny innsikt i inkludering og rekruttering av nye frivillige. Vi inviterer frivillige organisasjoner, lag, foreninger, frivilligsentraler og kulturfestivaler i Vestfold.

Samlingen holdes hos Røde Kors

Det blir lett servering

Vi håper du kan tipse andre lokale lag og foreninger om denne muligheten.
Samlingen er gratis men vi trenger din påmelding!

Navn *
Navn
View Event →
Mar
22
6:00 PM18:00

Haugesund: Rekruttering av frivillige

Nancy Herz fra Frivillig.no kommer for å snakke om hvem de frivillige er, hva de motiveres av og hvordan man kan bruke verktøy som Frivillig.no for å styrke rekrutteringen til foreningen. Det blir både foredrag og workshop hvor alle kan dele erfaringer og få praktiske tips og råd til arbeidet. Kurset inneholder både viktig kunnskap og nyttige tips, og er ment å skulle motivere til videre og økt rekruttering.

Kostnadsfritt og åpent for alle frivillige organisasjoner. Ingen påmelding, bare å møte opp!

View Event →
Apr
5
9:00 AM09:00

Oslo: Forum for ledelse av frivillige: Kultur, ledelse og frivillige med særlige behov

Frivillighet Norge inviterer til et felles forum for frivillige organisasjoner. Målgruppen er de sentrale personene i frivillige organisasjoner som har ansvar for rekruttering og ledelse av frivillige. Vi har som mål om å drøfte og utveksle gode løsninger for å møte kjente utfordringer samt utforske nye muligheter knyttet opp mot rekruttering og ledelse av frivillige.

I kampanjen rundt Frivillig.no har vi som mål å forebygge ensomhet ved å invitere nye frivillige inn i fellesskapene som de frivillige organisasjonene representerer. Vi retter budskapet mot unge, nye og personer i livfaseendringer som står i fare for utenforskap. Etter 2 års aktivitet ser vi behov for å utdype utfordringer og dokumentere gode metoder og tips som deles med frivillig sektor i etterkant. Dette forumet er en gratis mulighet for faglig påfyll for ansatte i frivillige organisasjoner.

Forumet vil diskutere aktuelle tema knyttet opp mot kjente utfordringer i ledelse av frivillige fordelt på 3 moduler, første i april, en i juni og en i oktober. Det settes av 3 timer til hver modul med innledere som belyser problemstillinger og tid til diskusjoner i gruppen. 

Modul 1  5. april: Kultur, ledelse og frivillige med særlige behov.

Nye frivillige med en forhistorie som pasient, pårørende eller med en psykisk helse som fordrer ekstra tilrettelegging kan utfordre våre forventinger til hverandre i rollen som organisasjon og frivillig. Hva er organisasjonens holdning til å få inn unge, frivillige som ikke snakker norsk eller har en funksjonshemming, og hva gjør organisasjoner som lykkes med å inkludere frivillige i fare for utenforskap? Hvem kan være frivillige hos oss og hvordan lykkes vi med å ta i mot de nye?

Lokalet har også inngang fra Nedre slottsgate 3 for trappefri adkomst.

 

Påmelding her:

Name *
Name

Modul 2 i Juni: Kommunikasjon og krysspress 

I organisasjoner med sentralledd og lokalledd oppleves det ofte utfordrende å nå ut til alle og få innspill inn fra alle. Hvordan håndteres sterke lokale initiativ av sentralleddene? Ved rekruttering av nye frivillige kan det også oppstå krevende situasjoner og spenningsfelt mellom frivillige, ansatte og styret. Hvilke erfaringer har organisasjonene for å lykkes med lokal utvikling og godt samarbeid for felles målsetninger?

Jan Ole Hesselberg fra Extrastifelsen innleder med kunnskap om psykologi og kommunikasjon. 


Tidspunkt og påmelding kommer

Modul 3 i Oktober: Forebygging av konflikter og kollektivt samfunnsansvar 

Hvordan forebygge konflikter som involverer frivillige og hva gjør man når problemene inntreffer?

Vi ser på kjente situasjoner og hvordan disse kan håndteres, både i lys av dagens Metoo-saker, behov for gode varslingsrutiner i organisasjonene og hvordan man skaper et trygt og inkluderende miljø for de frivillige.

Tidspunkt og påmelding kommer

View Event →
Apr
11
5:30 PM17:30

Skien: Frivillighetskonferansen i Telemark

Onsdag 11. april inviterer Forum for frivillighet og folkehelse i Telemark til kveldskonferanse om frivillighet på Skagerak Arena.

Formålet med konferansen er å dele gode erfaringer og kunnskap om hvordan man kan utvikle egen organisasjon, og få påfyll og inspirasjon til videre frivillig arbeid.

På programmet står blant annet:

 • Bli flere og mer synlig med Google og Frivillig.no ved Birgitte Heneide fra Frivillig.no og Frivillighet Norge
 • Slik får vi det til! Roger Heimdal, leder i Barnas Turlag i Notodden gir oss et innblikk i hvorfor Notodden Turlag vokser mest i turistforeninga og hvordan de lykkes med å engasjere barn og unge.
 • Engasjement som smitter ved Jarle Storebø, Skjærgårdsgospel m.m.
 • Frivilligvert - verdens hyggeligste jobb! Marlena Sljivo, frivillighetskoordinator i Telemark Røde Kors gir oss et innblikk i frivilligvertrollen.
 • Room for life. Emil Eriksrød, eier og styreleder i R8 Group forteller om R8s engasjement innen samfunnsansvar og frivillighet.
 • Utvikling og tilrettelegging for aktivitet – eksempel på samarbeid mellom forening og kommune ved Morten Kjørholt, Idrettslaget Hei.

Underveis blir det rom for spørsmål og dialog. Hele programmet for konferansen kan du lese her (PDF).

Målgruppe
Konferansen er åpen for alle, men vil være av særlig interesse for personer med ansvar for rekruttering og oppfølging av frivillige, innenfor frivillige organisasjoner og kommuner.

Konferansen arrangeres av Forum for frivillighet og folkehelse i samarbeid med Telemark fylkeskommune, team folkehelse, idrett og friluftsliv.

Påmelding

Meld deg på innen 6. april via telemark.pameldingssystem.no/frivillighet2018.

Det er ingen deltakeravgift. Enkel bevertning.

View Event →
Apr
18
5:00 PM17:00

Trondheim: Vil du være med å forme frivilligheten?

 Nancy Herz fra Frivillig.no deler kunnskap og inspirasjon

Nancy Herz fra Frivillig.no deler kunnskap og inspirasjon

Den 18 april inviterer Frivillighet Norge, Frivillig.no og Trondheim kommune til samling for alle frivillige lag og organisasjoner.
Denne ettermiddagen er det inkludering og rekruttering til frivilligheten som står i fokus, samt metoder for synlighet, info om tilskuddsordninger og til og med en mulighet for å komme med innspill til Frivillighetsmeldingen med Trondheim kommune som avsender. Hvordan kan vi øke deltakelsen og interessen for frivillighet i Trondheim?

Kom å bli inspirert av Nancy Herz.
Lær hvordan dere får flere frivillige ved Frivillig.no og få ny kunnskap om utenforskap og Fritidserklæringen. Det settes av tid til diskusjoner mellom organisasjonene.
Samlingen er gratis og det blir servert litt mat og drikke fra kl 17.

Program
Kl 17.00 Mat og Mingel
Kl 17.30 Velkommen ved Frivillighet Norge og Trondheim kommune
Frivilligheten i Trondheim som en mangfoldig mulighet v/Nancy Herz
Fritidserklæring og økt deltakelse til lav kostnad v/Martin Gustavsen
Tilskuddsordninger og lokaler v/Trondheim kommune
Hvordan rekruttere flere nye frivillige ved Frivillig.no v/Nancy Herz
Kl 18.50 Pause og oppgaver i grupper
Kl 19.30 Funn fra gruppene og synlighet i Trondheim fremover v/ Frivillighet Norge
Kl 20.00 Innspill til Frivillighetsmeldingen v/ Trondheim kommune
Kl 20.30 Takk for i dag ved Frivillighet Norge og Trondheim kommune

Name *
Name
View Event →

Mar
20
6:00 PM18:00

Moss: Ønsker dere flere medlemmer/frivillige

Nancy Herz kommer fra Frivillighet Norge/frivillig.no for å holde kurs og workshop i hvordan man kan rekruttere enda flere frivillige/medlemmer til frivillige organisasjoner. 

På programmet står presentasjon av undersøkelser som sier noe om hvem de frivillige er, hvordan rekruttere dem, samt bruken av frivillig.no for å engasjere enda flere. Det blir èn del med kurs og èn del med workshop. Kom gjerne flere fra samme organisasjon

Påmelding innen 17. mars til cathrineaasen.roksvag@bymisjon.no

View Event →
Mar
2
10:00 AM10:00

Molde: Inkluderende Frivillighet i Møre og Romsdal

Alle lag og foreninger er velkommen til en dag med innspill om frivillighet. Funkis og Frivillighet Norge snakker om frivilligheten i dag, inkludering og rekruttering til organisasjonene, frivillighetserklæringen, synlighet og vekst.

Program:
Kl. 10:00 Velkommen til kurs v/leder Annlaug Stavik

Kl. 10:30 Frivilligheten i Norge i dag v/Frivillighet Norge

Kl. 11:00 Inkluderende fellesskap i organisasjonene

Kl. 12:00 Lunsj

Kl. 13:00 Synlighet og rekruttering

Kl. 14:00 Workshop - «Vekst i 2018»

Kl. 15:00 Fritidserklæringen og «Alle Med»

Kl. 16:00 Studievirksomhet i 2017 og planer 2018 v/studieleder Anna Margrethe Drægebø Moe

Siste nytt i Funkis v/ leder Annlaug Stavik

Kl. 17:30 Evaluering og avslutning

 

Kurset et åpent for alle og gratis.

Seminaret er gratis, men her gjelder «Først-til-mølla»-prinsippet. Vi har ca 30 plasser.
Husk også å gi tilbakemelding om eventuelle spesielle tilrettelegginger.

Påmelding innen 23.februar

 

 

View Event →
Feb
15
6:30 PM18:30

Stavanger: Hvordan rekruttere frivillige? Kurs 2

15. februar inviterer 4H, Skogselskapet og Frivillighet Norge til kurs i rekruttering av nye frivillige! 

På kurset vil vi snakke mer om hvem de frivillige er, hva de motiveres av og hvordan man kan bruke verktøy som Frivillig.no for å styrke rekrutteringen til foreningen. Det blir både foredrag og workshop hvor alle kan dele erfaringer og få praktiske tips og råd til arbeidet. 

Kursene er åpne for alle!

 • Kurs 1: Klokka 1300 til 1600
 • Kurs 2: Klokka 1830 til 2100

Vi serverer litt mat på begge kursene, og tar derfor kr. 200 i kursavgift.

Påmeldingsfrist: 8. februar

MELD DEG PÅ HER

Vi hjelper dere med å komme i gang med vervingen og deler verktøy og tips som gjør det enklere på veien.

View Event →
Feb
15
1:00 PM13:00

Stavanger: Hvordan rekruttere frivillige? Kurs 1

15. februar inviterer 4H, Skogselskapet og Frivillighet Norge til kurs i rekruttering av nye frivillige! 

På kurset vil vi snakke mer om hvem de frivillige er, hva de motiveres av og hvordan man kan bruke verktøy som Frivillig.no for å styrke rekrutteringen til foreningen. Det blir både foredrag og workshop hvor alle kan dele erfaringer og få praktiske tips og råd til arbeidet. 

Kursene er åpne for alle!

 • Kurs 1: Klokka 1300 til 1600
 • Kurs 2: Klokka 1830 til 2100

Vi serverer litt mat på begge kursene, og tar derfor kr. 200 i kursavgift.

Påmeldingsfrist: 8. februar

MELD DEG PÅ HER

Vi hjelper dere med å komme i gang med vervingen og deler verktøy og tips som gjør det enklere på veien.

View Event →
Feb
14
3:00 PM15:00

Lillehammer: Mer frivillighet!

Alle fylkeslag er velkommen til dialogmøte arrangert av Oppland fylkeskommune, KS og Frivillighet Norge.

Hvordan få til bedre samskapning mellom det offentlige og frivillige Oppland,
om dagens og morgensdagens folkehelseutfordringer.

Prosjektleder for Frivillig.no snakker om hvordan den nasjonale portalen, Frivillig.no, kan fremme mer frivillighet og betydningen av å få flere.

Arrangementet er gratis. Mer informasjon kommer, hold av datoen!

View Event →
Oslo: Workshop i AdWords med AdGrants, 1. februar 2018
Feb
1
2:00 PM14:00

Oslo: Workshop i AdWords med AdGrants, 1. februar 2018

Vil du gjøre din organisasjon mer synlig i søk på Google, helt gratis? Frivillig.no jobber for at alle frivillige organisasjoner skal bli mer synlige. Som frivillig organisasjon kan du søke om Google AdGrants og få annonsere gratis på Google. 

Som oppfølging etter vår fagsessjon på Frivillighetsdagen inviterer vi alle brukere av Frivillig.no til gratis workshop i Google AdWords med AdGrants. Dette er en praktisk workshop der vi går gjennom stegene for å sette opp kampanjer, målgrupper og annonser. 
Før workshopen må du sørge for at organisasjonen din:

Du kan snakke med supporttelefonen til Google om oppsett og om det er noe du lurer på rundt denne registreringen - 800 58 242

Det blir servering av kaffe og bakeverk

Ta med egen datamaskin.

Påmelding her!

Velkommen!

View Event →