Back to All Events

En konferanse på Prøysenhuset, om frivillig innsats i frivillige organisasjoner og samarbeid med kommunen

  • Prøysenhuset 1 Prestvegen Rudshøgda, Hedmark, 2360 Norway (map)
_BH16304.jpg

Velkommen til en gratis konferanse for frivillige lag, foreninger og kommuneansatte.

Hedmark fylkeskommune, Ringsaker kommune og Frivillighet Norge ønsker velkommen til en ny konferanse om frivillig innsats i frivillige organisasjoner og samarbeid med kommunen. En aktiv og levende frivillig sektor er grunnleggende for et levende lokalsamfunn. Interessen og behovet for samarbeid mellom frivillighet og kommune har økt i løpet av de siste årene.

Vi stiller spørsmålet ”Får vi flere med?” og ser nærmere på hvordan vi kan øke rekrutteringen, hvordan frivillighet berører folks hverdag og hvilken frivillighetspolitikk som bør ligge til grunn i fremtiden. Vi deler erfaringer, ny innsikt og fakta om frivillighet fra Instituttet for samfunnsforskning og fra Frivillig.no, og vi belyser hvordan frivilligheten kan bidra til bedre levevilkår ute i kommunene.

Konferansen ønsker å legge til rette for mer frivillig innsats i organisasjonene fremover, få flere lag og foreninger til å rekruttere nye frivillige inn, samt presentere gode metoder for en bærekraftig frivillighetspolitikk i kommunene fremover.

Det blir kaffe, vaffel og viser i tussmørket. Konferansen er gratis, krever påmelding og det blir mulighet for felles transport fra Brumunddal togstasjon og Moelv togstasjon.

Program

  • Kl 17.00 Viser i tussmørket, en vaffel og en kaffekopp
  • Kl 17.30 Velkommen ved/ Frivillighet Norge, Vanja Konradsen
  • kl 17.45 Fylkeskommunes rolle i forhold til frivillig sektor v/ Fylkeskultursjef i Hedmark, Randi Langøigjelten
  • Kl 18.00 Frivillighet i Ringsaker v/Kommunalsjef i Helse- og omsorgsseksjonen, Sverre Rudjord
  • Kl 18.15 Kommunal frivillighetspolitikk for fremtiden v/Frivillighet Norge, Bjørn Lindstad
  • Kl 18.45 Spørsmål og pause
  • Kl 19.00 Frivillighet som en vaksine mot ensomhet v/Frivillig.no, Siriann Bekeng
  • Kl 19.30 En appell fra Sajandan Rutthira
  • Kl 19.45 Spørsmål og avslutning 

Vi oppfordrer til bruk av #frivilliginnsats i sosiale medier