Back to All Events

Oslo: Forum for ledelse av frivillige

  • Oslo 31 Torggata Oslo, Oslo, 0183 Norway (map)

Hva skal til for at de frivillige blir værende?

Frivillighet Norge inviterer til et felles forum for frivillige organisasjoner. Nå ønsker vi å diskutere og utveksle gode løsninger knyttet opp mot ledelse av frivillige. I kampanjen rundt Frivillig.no har vi som mål å forebygge ensomhet ved å invitere nye frivillige inn i fellesskapene som de frivillige organisasjonene representerer. Men hva skal til for at de frivillige blir værende?

Tid: Onsdag 14 november kl 09-11.30 
Sted: Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk, Torggata 31, 0183 OSLO

Dette forumet er en gratis mulighet for faglig påfyll for frivillige organisasjoner.

Det vil bli foredrag og diskusjoner om motivasjon, kjennetegn på god kultur og tips for nødvendig korreksjon. Vi skal snakke om ledelse av frivillige og gode grep for å forebygge konflikter og ukultur. Hva man kan akseptere, når man bør korrigere og hva kjennetegner trygge og tillitsfulle miljøer de frivillige ønsker å være en del av?

DNT ung Oslo ved Gaute Dalastøyl Jensen og Norges Frivilligsentraler ved Espen W Andresen bidrar med å belyse utfordringer og erfaringer.

Vi dokumenterer tips som deles med frivillig sektor i etterkant. Funn fra tidligere samlinger kan du lese her:

Arrangementer er fullt og påmeldingen er stengt. For å sette deg på venteliste send en mail til kontakt@frivillig.no

Samlingen er gratis for alle men krever påmelding.