Back to All Events

Lillehammer: Mer frivillighet!

Alle fylkeslag er velkommen til dialogmøte arrangert av Oppland fylkeskommune, KS og Frivillighet Norge.

Hvordan få til bedre samskapning mellom det offentlige og frivillige Oppland,
om dagens og morgensdagens folkehelseutfordringer.

Prosjektleder for Frivillig.no snakker om hvordan den nasjonale portalen, Frivillig.no, kan fremme mer frivillighet og betydningen av å få flere.

Arrangementet er gratis. Mer informasjon kommer, hold av datoen!