Back to All Events

Molde: Inkluderende Frivillighet i Møre og Romsdal

  • Quality Hotel Alexandra (map)

Alle lag og foreninger er velkommen til en dag med innspill om frivillighet. Funkis og Frivillighet Norge snakker om frivilligheten i dag, inkludering og rekruttering til organisasjonene, frivillighetserklæringen, synlighet og vekst.

Program:
Kl. 10:00 Velkommen til kurs v/leder Annlaug Stavik

Kl. 10:30 Frivilligheten i Norge i dag v/Frivillighet Norge

Kl. 11:00 Inkluderende fellesskap i organisasjonene

Kl. 12:00 Lunsj

Kl. 13:00 Synlighet og rekruttering

Kl. 14:00 Workshop - «Vekst i 2018»

Kl. 15:00 Fritidserklæringen og «Alle Med»

Kl. 16:00 Studievirksomhet i 2017 og planer 2018 v/studieleder Anna Margrethe Drægebø Moe

Siste nytt i Funkis v/ leder Annlaug Stavik

Kl. 17:30 Evaluering og avslutning

 

Kurset et åpent for alle og gratis.

Seminaret er gratis, men her gjelder «Først-til-mølla»-prinsippet. Vi har ca 30 plasser.
Husk også å gi tilbakemelding om eventuelle spesielle tilrettelegginger.

Påmelding innen 23.februar