Back to All Events

Oslo: Forum for ledelse av frivillige: Kultur, ledelse og frivillige med særlige behov

  • Frivillighet Norge 2B Øvre Slottsgate Oslo, Oslo, 0157 Norway (map)

Frivillighet Norge inviterer til et felles forum for frivillige organisasjoner. Målgruppen er de sentrale personene i frivillige organisasjoner som har ansvar for rekruttering og ledelse av frivillige. Vi har som mål om å drøfte og utveksle gode løsninger for å møte kjente utfordringer samt utforske nye muligheter knyttet opp mot rekruttering og ledelse av frivillige.

I kampanjen rundt Frivillig.no har vi som mål å forebygge ensomhet ved å invitere nye frivillige inn i fellesskapene som de frivillige organisasjonene representerer. Vi retter budskapet mot unge, nye og personer i livfaseendringer som står i fare for utenforskap. Etter 2 års aktivitet ser vi behov for å utdype utfordringer og dokumentere gode metoder og tips som deles med frivillig sektor i etterkant. Dette forumet er en gratis mulighet for faglig påfyll for ansatte i frivillige organisasjoner.

Forumet vil diskutere aktuelle tema knyttet opp mot kjente utfordringer i ledelse av frivillige fordelt på 3 moduler, første i april, en i juni og en i oktober. Det settes av 3 timer til hver modul med innledere som belyser problemstillinger og tid til diskusjoner i gruppen. 

Modul 1  5. april: Kultur, ledelse og frivillige med særlige behov.

Nye frivillige med en forhistorie som pasient, pårørende eller med en psykisk helse som fordrer ekstra tilrettelegging kan utfordre våre forventinger til hverandre i rollen som organisasjon og frivillig. Hva er organisasjonens holdning til å få inn unge, frivillige som ikke snakker norsk eller har en funksjonshemming, og hva gjør organisasjoner som lykkes med å inkludere frivillige i fare for utenforskap? Hvem kan være frivillige hos oss og hvordan lykkes vi med å ta i mot de nye?

Lokalet har også inngang fra Nedre slottsgate 3 for trappefri adkomst.

 

Påmelding her:

Name *
Name

Modul 2 i Juni: Kommunikasjon og krysspress 

I organisasjoner med sentralledd og lokalledd oppleves det ofte utfordrende å nå ut til alle og få innspill inn fra alle. Hvordan håndteres sterke lokale initiativ av sentralleddene? Ved rekruttering av nye frivillige kan det også oppstå krevende situasjoner og spenningsfelt mellom frivillige, ansatte og styret. Hvilke erfaringer har organisasjonene for å lykkes med lokal utvikling og godt samarbeid for felles målsetninger?

Jan Ole Hesselberg fra Extrastifelsen innleder med kunnskap om psykologi og kommunikasjon. 


Tidspunkt og påmelding kommer

Modul 3 i Oktober: Forebygging av konflikter og kollektivt samfunnsansvar 

Hvordan forebygge konflikter som involverer frivillige og hva gjør man når problemene inntreffer?

Vi ser på kjente situasjoner og hvordan disse kan håndteres, både i lys av dagens Metoo-saker, behov for gode varslingsrutiner i organisasjonene og hvordan man skaper et trygt og inkluderende miljø for de frivillige.

Tidspunkt og påmelding kommer