Back to All Events

Gardermoen: På Tvers-konferansen 2018

Tid: 19. september 2018, kl 10.00 til 17.00.
Sted Clarion Hotel og Congress på Gardermoen
Konferansen er gratis

Vi samler aktører som på en eller annen måte arbeider med oppvekstsmiljø. Det kan være samarbeid mellom for eksempel barnehage og skole, skole og frivillige organisasjoner, barnevern og barnehage, politi og foreldre

Erfaringene kan være både gode og dårlige. Vi ønsker at deltakerne aktivt henter fram og bruker de erfaringene og den kompetansen som de sitter med.

Hensikten med konferansen er å finne frem til gode tiltak som aktørene har førstehåndserfaringer med. Dette skal være tiltak som har virket på tvers av etater, sektorer, fag og aktører og som fører til bedring av barn og unges oppvekstsvilkår. Konferansen skal legge til rette for ideutveksling og skape engasjement.

Barnehager og skoler er viktige oppvekstarenaer for barn og unge. Hvordan kan andre tjenester og frivillig sektor samarbeide med barnehagene og skolene for å skape best mulig oppvekstmiljøer? Vi ønsker å samle gode eksempler som kan inspirere og gi ideer slik at vi kan hjelpe hverandre.

Etter konferansen håper vi at deltakerne har lært noe nytt, har fått inspirasjon, og at nye nettverk har sett dagens lys. Konferansen dokumenteres og rapport overleveres 1. desember 2018 til Partnerskap mot mobbing, som står for finansieringen.

Konferansen arrangeres av: Skolelederforbundet, Norges politilederlag, Elevorganisasjonen, Foreldreutvalget for barnehager/ grunnopplæringen (FUG/FUB), Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU Oslo) og Frivillighet Norge. 

Har du spørsmål ta kontakt med vanja@frivillighetnorge.no

Arrangementet er fullt!