Back to All Events

Molde: En formiddag med fokus på frivillighet

  • Idrettens hus, Molde (map)

Ønsker du å få vite mer om hvordan man rekrutterer nye frivillige og hva som kan være viktig når man jobber med inkludering og frivillig arbeid?

Ønsker du å få vite mer om frivillighet, hvem de nye frivillige er og hvordan bruke Frivillig.no som et verktøy for å rekruttere nye frivillige?

Frivillighet Norge kommer og snakker om rekruttering av frivillige og Fritidserklæringen, og prosjektgruppa for prosjektet «Aktiv fritid for alle» presenterer tanker rundt prosjektet.

Sted: Idrettssenteret i Molde
Tid: torsdag 30. august kl. 10.00-13.30

Program for dagen:

10.00-12.15: Velkommen og innlegg fra Frivillighet Norge ved Nancy Herz og Martin Gustavsen
12.15-13.00: Lunsj
13.00-13.30: Presentasjon av felles prosjektet «Aktiv fritid for alle»
13.30-15.00: Internt seminar for prosjektgruppa

Det er gratis å delta og vi serverer lunsj. Påmelding innen 27. August til Ellen C Hammer,