Seminarer på nett!

Her samler vi videoopptak og PP-presentasjoner fra våre temaseminarer. 


Skal alle med? – seminar om inkludering av frivillige.

Seminar på Sentralen i Oslo 1. november 2017


Seminar om inkluderende frivillig rekruttering 16.mars 2017.

Frivillighet Norge og Frivillig.no ønsker velkommen til et halvdagsseminar om inkluderende rekruttering til frivillige organisasjoner. Vi deler fakta om engasjerte frivillige og gir deg inspirasjon og nye tanker inn i 2017. Seminaret vil passe for deg som er ansvarlig for rekruttering, er kommunikasjonsrådgivere eller som jobber med organisasjonens vekststrategier.

Velkommen ved Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær i Frivillighet Norge

Brit Olssøn om tilfredshetsrapporten Røde Kors gjennomfører hos sine frivillige.

Røde Kors gjennomfører en undersøkelse blant sine frivillige i disse dager. Brit forteller oss om hvorfor, og hva de vil gjøre med funnene.

Synne Sætrang fra Institutt for Samfunnsforsking om nye former for mobilisering av frivillige.

Rapporten ”Ikke bare en Facebook-gruppe”: En case-studie av Refugees Welcome-nettverket i Norge. Rapporten peker på hvordan fremveksten og utviklingen av RW kan ses i en bredere kontekst, hvor både frivillig deltakelse og organisering er i endring.

Alexander Golding fra Caritas om erfaringer fra inkluderende rekruttering i praksis.

Hva tenker og gjør Caritas for å lykkes med å inkludere flere nye frivillige i sine tiltak.

Spørsmålsrunde ledet av Vanja Konradsen, prosjektleder for Frivillig.no. Med Stian Slotterøy Johnsen, Brit Olssøn, Synne Sætrang og Alexander Golding

Siriann Bekeng fra Frivillig.no om å åpne døren for nye frivillige. Frivillig.no deler muligheter og erfaringer knyttet til engasjement og forventinger fra nye frivillige som ønsker å bli kjent med fellesskapet i frivilligheten.

Betül Cokluk fra A step closer om frivillighet i endring i takt med samfunnet. Betül snakker om den "nye" frivillighetssektoren i Norge, en frivillighet som er i stadig endring i takt med samfunnet. Det handler om rekruttering og inkludering av mennesker med ulik kompetanse og etnisk bakgrunn og hva slags fordeler mangfold kan gi til organisasjonen.

Frode Kyvåg, Byrådssekretær for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, om inkludering og ivaretakelse av nye frivillige. Frode er kjent for sin innsats for Norway Cup og Bækkelagets Sportsklub og mener det er viktig med inkluderende rekruttering for økt engasjement og involvering av flere. 

Oppsummering ved Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær i Frivillighet Norge og Vanja Konradsen, prosjektleder for Frivillig.no. 

 

Livestream fra Kommunikasjon for Frivillige Organisasjoner 1.november 2016.
Vi ønsker å skape større rom for frivilligheten og har som mål å invitere flere nye inn i frivillige organisasjoner. Forstår andre hva organisasjonen din står for og hvordan de kan bidra? Hvordan kan du få ditt budskap ut til de rette menneskene gjennom sentrale og lokale ledd og gjennom sosiale medier?

Håkon Borud fra First House - Presentasjon til nedlasting

Nils Apeland fra Bedre kommunikasjon - Presentasjon til nedlasting

Eirin Røkke fra Kreftforeningen - Presentasjon til nedlasting

Siriann Bekeng fra Frivillig.no - Presentasjon til nedlasting

Ingvild Moen  fra Resonate - Presentasjon til nedlasting