Hva er Frivillig.no?

Frivillig.no er en oppslagstavle for frivillige oppdrag. Vi gjør det enklere for frivillige organisasjoner å finne folk og enklere for folk å finne frivillige oppdrag.

Som frivillig kan du:

  • Se oppdrag du kan gjøre der du bor
  • Melde interesse til organisasjonen bak oppdraget
  • Bli frivillig sammen med organisasjonen!

Som organisasjon kan du: 

  • Registrere deg og legge ut oppdrag
  • Svare på interessemeldinger og få nye frivillige
  • Få hjelp og oppfølging

Bare frivillige organisasjoner, frivillighetssentraler, menigheter og kulturfestivaler kan legge ut oppdrag de trenger frivillige til.