Kampanjen for felleskap og økt sosial støtte 2016-2019

Frivillighet Norge er gitt rollen som koordinator for en kampanje for å få flere til å engasjere seg i frivillig innsats, og vi er 4 medarbeidere i teamet. Det er et mål å fremme sosialt felleskap, inkluderende møteplasser og deltagelse i alle typer frivillige organisasjoner i lokalsamfunn over hele landet. Gjennom kampanjen vil vi forebygge ensomhet ved å sørge for at også de som ikke har bekjente som drar dem med i frivilligheten, blir kjent med at et stort antall ulike frivillige organisasjoner som inviterer dem med i sine fellesskap.

Det er ikke alle som blir spurt om å bidra, men folk er engasjerte og ønsker å være med. Folk er opptatt av hva de kan bidra med, men det er ikke god nok informasjon mellom organisasjoner og nye frivillige. Derfor ble det utviklet en ny metode for informasjon og rekruttering til frivillige organisasjoner i samarbeid med Frivillighet Norges medlemmer og Frivillig.no ble lansert 5. desember 2015. Både Frivillig.no og kampanjen er i dag støttet med midler over statsbudsjettet.

Det ligger nå over 1900 aktive oppdrag ute fra over 1900 organisasjoner, fordelt på alle landets fylker. Vi ønsker oss et mangfold av ulike oppgaver folk kan melde interesse til. Hvordan kan lag og foreninger invitere nye folk inn for å hjelpe til med arrangement og ulike oppgaver? Kanskje det er på tide å tenke litt nytt om hvem vi spør om å hjelpe til? Rekruttering kan være inkludering og integrering.

Siden oppstart 5.desember 2015 har over 30 000 frivillige meldt seg gjennom portalen. Det er i snitt 45 som melder seg frivillig hver dag. Som frivillig melder man seg ikke inn, men melder seg på enkelte oppdrag man er interessert i. Våre undersøkelser tilsier at 44% av de som melder seg aldri har vært frivillige før, noe som bekrefter at dette er en effektiv, ny døråpner inn i frivilligheten.

Vår største utfordringer for 2018 er å rekruttere frivillige organisasjoner som ennå ikke har hørt om oss, ett år etter lansering. Vår neste utfordring knyttet til organisasjoner er å endre deres vaner for rekruttering og deres rutiner for å besvare interessemeldinger. Det er 30 % av de frivillige som ikke får svar innen 14 dager.

  • Vi har som mål at frivillige organisasjoner merker at vi har en kampanje for å fremme fellesskapet i frivilligheten, og at de henger seg på.

  • Vi har som mål at folk får lyst til å finne ut mer om frivillig innsats og at de finner frem til Frivillig.no.

_BH25844b.jpg

Å gjøre noe for andre, kan gjøre noe med deg

1 av 3 studenter er ensomme. Løsningen er mer felleskap og frivilligheten har plass til fler. Høst 2018

Historier fra frivilligheten - fra organisasjonene

Sitater og erfaringer fra organisasjonene som har brukt Frivillig.no til rekruttering.

Frivillig kaffepause

Har Norge blitt varmere eller kaldere? En pratsom eldre herre ba fremmede på kaffe. Ville du tatt koppen? Høst/vinter 2017

Ett minutt snillhet

En serie filmer om følelsen av frivillig innsats. Vår/ sommer/ høst 2017.

#Den følelsen

Kampanje med tekstbudskap vår/sommer 2017.

En omvendt innsamlingsaksjon

For å få flere organisasjoner til å bruke Frivillig.no, vår 2017.

Historier fra frivilligheten

Eksempelhistorier i tekst, 2017

Skjermbilde 2017-09-05 kl. 13.43.52.png

Nyttårsforsett

Nyttårskampanje 2017

Årets Nykommer i Frivilligheten

3 nominerte og prisutdeling under Frivillighetsprisen Fag og fest 5.desember, 2016 og 2017.

frivillig_igfb.jpg

Frivillig fordi..

Kampanje i Sosiale medier på Frivillighetens dag, 5 desember 2016

Lån bort litt..

Kampanje høst 2016.