Ett minutt snillhet

Ett minutt snillhet er en serie filmer om frivillig innsats der det legges vekt på følelsen man får av å være frivillig.

Filmene er produsert sammen med Morgenstern og Filmprodusent Anton Ligaarden. Herr Borgens reiseklubb er produsert av Marius Sørhus.

Frivillig speiderleder

Unge frivillige på LAN-party

Veteran og arbeidsufør

Frivillig familiekontakt

Festivalfrivillig

Fra flyktning til frivillig ressurs

Frivillig fra første dag

Besøksbaby

Livsviktig frivillighet

Herr Borgens reiseklubb

Dobbel glede