Statistikk og tall om frivillighet

Hvem blir frivillig?

Når forskere ser på hvem og hvordan frivillige blir rekruttert, viser det seg at sosiale nettverk er svært viktige. I følge rapporten Betingelser for frivillige innsats blir hele 71 % av de frivillige rekruttert gjennom å bli spurt eller fordi de får høre om muligheten gjennom en bekjent:

Hvordan ble du frivillig?

Hvis man snur på det, er en av de største barrierene til at folk ikke gjør mer frivillig arbeid at de står utenfor disse sosiale nettverkene.

De som ikke er frivillige har ikke blitt spurt

61 prosent av Norges befolkning er allerede involvert i frivillig arbeid på et eler annet plan. Av de resterende 39% som ikke er involvert i frivillig arbeid, er det kun 19 % av de som ønsker å være det. De resterende enten ønsker å bidra eller kjenner kanskje ikke godt nok til tilbudene til å vite om noe som passer for dem. Denne gruppen utgjør rundt 500.000 nordmenn! Dessverre svarer hele 79 % av de som ikke har vært frivillige i løpet av de siste 12 månedene at de heller ikke har blitt spurt.

Dette er et problem med tre sider:

1) Folk går glipp av frivilligheten

Mange ønsker å bidra som frivillige, men blir ikke spurt og vet ikke hvor de kan henvende seg. Det å være frivillig er et gode i seg selv. Mange oppgir at de ønsker å være frivillige fordi det føles godt å gjøre noe for andre, fordi man får mange nye bekjentskaper og fordi man får erfaringer som også kan være nyttige på andre områder av livet.

2) Organisasjoner går glipp av folk

Selv om det kan virke enkelt og effektivt å alltid spørre de som man allerede vet at alltid sier ja, er det en lite bærekraftig måte å bygge en organisasjon på. Derfor trenger organisasjoner jevnlig flere frivillige, men mange oppgir at det er vanskelig å nå frem til nye folk.

3) Innvandrere, tilflyttere og andre står utenfor

Det er problematisk for mangfoldet dersom rekrutteringen i liten grad foregår utenfor sosiale nettverk. Undersøkelser av innvandreres deltakelse i frivillige organisasjoner har funnet at mangel på nettverk og kunnskap om hvordan man kommer seg inn i frivillig arbeid er en sentral barriere for økt deltakelse.

Frivillig.no skal invitere utenfor sosiale nettverk

Ved å gi organisasjoner et sted de kan skrive konkrete oppdrag frivillige kan bidra med, skal vi synligjøre frivilligheten. Det skal være lett for alle å finne ut hvilke muligheter de har til å bidra der de bor.