Personvernerklæring

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Frivillig.no samler inn og bruker personopplysninger på nettsiden. Da Frivillig.no administreres av Frivillighet Norge er det Generalsekretæren i Frivillighet Norge som er behandlingsansvarlig for personopplysningene samlet inn av nettsiden.

Frivillig.no tekniske underleverandører og verktøy

Nettsiden videreutvikles og driftes av underleverandørene Alder AS og Conseptos AS, med databehandleravtaler som regulerer deres tilgang og ansvar for personopplysninger.

Supportsidene våre på om.frivillig.no er driftet hos Squarespace som følger EUs personvernforordning.

Verktøy som Frivillig.no bruker og som lever opp til EUs personvernforordning: Frivillig.no bruker Sendgrid til å sende ut epost og Sentry til å kontrollere feilmeldinger. Nettsiden står på Google platform, GitHub brukes til nettutvikling, Databasen ligger i Mongo DB, Prerender brukes for caching, Cirkel CI som integrasjonsverktøy.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Frivillig.no bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet og markedsføringen vår mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Våre informasjonskapsler overfører og mottar informasjon fra/til Google (analytics og adWords) og Facebook. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren. Vi utleverer ikke informasjon fra våre informasjonskapsler til tredjepart.

Frivillige som melder seg gjennom Frivillig.no

For de som melder sin interesse for frivillige oppdrag så innhenter vi navn, e-post og telefonnummer. Disse opplysningene lagres i Frivillig.no sin database og er der tilgjengelig for Frivillighet Norges ansatte som jobber med Frivillig.no, samt tekniske underleverandører som jobber med utviklingen av Frivillig.no. Opplysningene er også tilgjengelig for registrerte brukere i den organisasjonen som vedkommende har meldt interesse til.

Aldersgrense for å gi sitt samtykke på et slikt skjema er 13 år.

Opplysningene overføres pr e-post til den registrerte brukeren som står som kontaktperson på det aktuelle oppdraget. Alle registrerte brukere i organisasjonene har samtykket til å behandle de persondata de får overført fra Frivillig.no i tråd med Personvernforordningen.

Vi oppfordrer til å ikke legge inn sensitive personopplysninger i vårt kontaktskjema, herunder informasjon om egen og andres helsetilstand, allergier, politiske medlemskap eller personnummer.

Spørreundersøkelse

Hvis du samtykker til å få vår spørreundersøkelse så sender vi ut én undersøkelse ca 3 måneder etter at du har meldt din interesse, samt en tilsvarende 6 måneder etter. Spørreundersøkelsen utføres av Rambøll på oppdrag fra Helsedirektoratet. Personinformasjon om de som melder seg frivillig overføres altså til Rambøll og bruken er regulert i en databehandleravtale. Undersøkelsen er anonym og resultatene linkes ikke opp mot ditt navn. Undersøkelsen har til hensikt å følge utviklingen av bruken av Frivillig.no og kartlegge effekten som den har hatt mot målet å øke rekruttering og inkludere flere i frivillighetens felleskap.

Registrerte brukere fra organisasjoner som bruker Frivillig.no

For de som er registrerte brukere i organisasjoner registrert hos Frivillig.no innhenter vi navn, e-post og telefonnummer. Disse opplysningene lagres i Frivillig.no sin database og er der tilgjengelig for Frivillighet Norges ansatte som jobber med Frivillig.no, samt tekniske underleverandører som jobber med utviklingen av Frivillig.no. Navn og e-postadresse overføres også til vårt verktøy for utsendelse av nyhetsbrev.

Som registrert bruker i en organisasjon registrert hos Frivillig.no har du samtykket til Frivillig.no sine vilkår.

Som bruker av Frivillig.no mottar du våre nyhetsbrev med oppdateringer, tips og inspirasjon. Informasjonen som sendes ut regnes som nødvendig informasjon for vårt «kundeforhold» med brukeren og er derfor ikke valgfritt. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet ved å bruke linken nederst i mailen, men vil da kunne gå glipp av viktig informasjon. Vi overfører personinformasjon om alle brukere av Frivillig.no til Mailchimp for utsendelser av våre nyhetsbrev og annen informasjon som sendes ut som masseutsendelser. Mailchimp er en leverandør som følger EUs personvernforordning.

Hvis du skal slutte å være bruker av Frivillig.no må du si fra til oss så vi kan slette deg, du kan også få en annen bruker i din organisasjon til å slette deg, men da kan vi ikke garantere at alle opplysninger om deg forsvinner.

Frivillig.no deler ingen personopplysninger om brukerne våre med tredjepart utover de beskrevet her.

Påmelding kurs og arrangementer

Via vår nettside og nyhetsbrev er det mulig å melde seg på kurs og andre arrangementer i vår regi. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement. Vi innhenter egne samtykker for å kartlegge interesse og ønske om å motta invitasjon til nye arrangementer.

Dialog med Frivillig.no

Frivillighet Norge benytter e-post med Gmail og Microsoft, telefon og chateverktøyet LiveChat for dialog med brukere og publikum.Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post og chattemeldinger er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post. Frivillighet Norge benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres i Frivillighet Norges CRM-system i Microsoft Dynamics.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges i vår telefonsentral. Det er selskapet Dipper som er databehandler for våre telefonsamtaler. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet, samt at den benyttes som grunnlag for statistikk. Etter en periode anonymiseres eksterne numre ved at de fire siste siffer slettes. Komplett logg slettes etter ett år. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner.

Sletting av data

Hvis du som bruker fra en organisasjon eller som har registrert deg for å bli frivillig ønsker dine persondata slettet fra Frivillig.no sin database så må du ta kontakt med oss på e-post kontakt@frivillig.no. Personer som har registrert sin interesse for å bli frivillig lagres i 2 år, etter 2 år anonymiseres informasjonen og lagres kun for statistiske og historiske hensyn uten navn.

De som er registrert i en av Frivillighet Norges systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Frivillighet Norge ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerteskal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.