Ta imot de nye frivillige

03_Epost_720x405_v02.gif

Hvordan burde du ta imot de nye frivillige?

Rekrutteringen er ikke ferdig når du har fått tak i kontaktinformasjonen. Det tar tid å rekruttere og administrere frivillige. Det er det bare å være forberedt på. Heldigvis kan den tiden du investerer i de nye frivillige bære frukter i flere år fremover.

Ta kontakt med de som melder interesse

Frivillige som melder sin interesse fyller ut kontaktskjemaet. Da får kontaktpersonen for oppdraget en epost:

Det kan være nyttig å huske på at de som melder seg som Frivillig.no er folk som er interessert i oppdraget, men som kanskje ikke kjenner deg og organisasjonen eller foreningen. Av og til kan du oppleve at man har svart den frivillige på epost, uten å få svar. Eller kanskje du har ringt, men ingen tok telefonen. Det kan være litt demotiverende for deg som rekrutterer, men husk at dette er mennesker som allerede har sagt at de er interessert! Da er det lov å kanskje både sende epost, sms og ringe.

Husk også å ikke forvente at den frivillige skal forstå alt i begynnelsen. Alle organisasjoner og foreninger har sin måte å gjøre ting på, sin måte å prate på og sine usagte normer. Disse kan være vanskelig å plukke opp for noen som er helt nye. Vær tålmodig og si heller ting to ganger. Selv ting som er selvsagte for deg kan være nytt for andre.

Noen frivillige trenger kanskje litt mer oppfølging enn andre. Det er viktig å ta ekstra godt vare på de som kanskje ikke har så mange andre arenaer der de kan føle mestring. Frivilligheten er en unik arena for å gi mennesker kan vokse, lære og en føle tilhørighet de kanskje ikke har i andre deler av livet.

Svar den frivillige raskt!

Vi anbefaler å svare den frivillige innen få dager, aller helst samme dag. 

Tallene fra frivillig.no er tydelige: Andelen frivillige som ikke fullfører oppdraget vokser jo lenger tid det tar før de får tilbakemelding fra organisasjonen. Det samme gjør andelen som ikke ønsker å anbefale organisasjonen videre. Derfor må man huske å svare den frivillige uansett, selv om svaret er nei.

Se liste over frivillige som har meldt seg

Du kan se en liste over alle frivillige som har meldt interesse og holde styr på disse. For å se listen din så logg inn og trykk på "Våre frivillige" under din organisasjon i menyen.

Når frivillige blir en del av organisasjonen

Vær nøye med å skape en god kultur innad i organisasjonen, både mellom frivillige, ansatte og eventuelle brukere. Mange blir frivillige fordi de ønsker å bidra, men så blir de værende i organisasjonen fordi det er et hyggelig og givende felleskap. Vær nøye med å gi anerkjennelse til de frivillige, enten de bidrar mye eller lite. Sosiale sammenkomster hvor de frivillige kan bli litt kjent med hverandre kan være både nyttig og hyggelig.

En liten oppsummerende huskeliste

  • Husk å svare de frivillige innen syv dager. Det er smart å både sende epost, sms og ringe.   
  • Husk å sette av den tiden det kreves å koordinere og motivere de frivillige. Det lønner seg i lengden.
  • Husk at det å være frivillig er et gode for mange. Gjør det lille ekstra for at alle skal føle seg velkomne og nyttige.
  • Husk å være tålmodig og gi tilstrekkelig med informasjon til de frivillige. Hvis ikke blir det lett misforståelser.