Er du ung og lyst til å bidra?

Fahrad og Petter trives godt som frivillige i Røde Kors

Fahrad og Petter trives godt som frivillige i Røde Kors

Du har kanskje en interesse, og vet hva du liker å gjøre? Kanskje du mener noe om for eksempel miljøvern, dyrevern eller friluftsliv? Da er det fint å kunne være med å bidra til den saken man er opptatt av. 

Det kan være å skrive, tegne eller ta bilder og hjelpe til med å sette søkelyset på det man selv mener er viktig. Eller så kan man gjøre dugnadsarbeid sammen med for eksempel speidergruppen, være frivillig på et idrettsarrangement, samle inn penger, være med på strandryddedager, plukke plast eller hjelpe til på festivaler eller andre kulturarrangement.  

Det første møtet med frivilligheten kan være starten på et engasjement som varer livet ut, eller en mulighet for å finne den saken man brenner for! Det er viktig at du som ung får lov til å bruke ditt engasjement og din stemme, og at du blir lyttet til når du forteller hva det er som er viktig for deg.  Ved å søke på ungfrivillig eller ungdomsorganisasjon på Frivillig.no finner du mange muligheter til å engasjere seg! 

Du kan lese mer om hvordan du kan begynne å engasjere deg hos UngInfo, og om frivillige organisasjoner på LNU sine sider.

Hva brenner du for? 

Hva er viktig for deg?
Hva vil du engasjere deg i?

Det kan være vanskelig å svare på hva det er man engasjerer seg i, og hva man vil gjøre for en sak.  Det er ikke alle som kan si hva de engasjerer seg for, men de aller fleste vet hva det er som gjør dem sinte, hva det er som gjør dem lei seg, hva som gjør dem frustrerte, eller hva som gjør dem veldig glad. Det er disse følelsene, og ønsket om å gjøre noe med dem som setter i gang et engasjement hos folk. 

Klarer du å svare på dette, så er det mye lettere å finne ut hva det er man vil være frivillig for.   

Alle kan være med å gjøre noe! 

Noen ganger kan det være vanskelig å vite om man er gammel nok til å bidra, og man kan være redd for å ikke passe inn. Det kan hende at du lurer på hvilke oppgaver du har lov til å være med på?

Skjermbilde 2019-03-26 kl. 14.10.11.png

På Frivillig.no har vi samlet frivillige oppdrag som kan være aktuelle for deg mellom 13 og 18 år, hvor du kan være med og gjøre en innsats for en sak du brenner for!

Finner du et oppdrag hvor det ikke står en aldersgrense, og du er usikker på om det passer for deg, så fyll ut skjema og skriv ditt spørsmål i kommentarfeltet. Du forplikter deg ikke til noe ved å fylle ut skjema.

Du kan også sende en mail til kontakt@frivillig.no om det er noe du lurer på!

_BH23103.jpg
_BH22079.jpg
_BH24179.jpg

Hva er frivillig innsats? 

Det å være frivillig betyr at man gjør en innsats uten å få betalt for det. Det kan være å gjøre noe for andre, å gjøre noe for samfunnet, å gjøre noe for miljøet eller å gjøre noe rett og slett fordi det er gøy! 

Dette kan være oppgaver som ikke blir gjort av andre hvis ikke de frivillige stiller opp, det kan være oppgaver de frivillige gjør fordi de selv har lyst, og det kan være oppgaver som gjør at landet vårt blir bedre å bo i for flere.  

Det er mange måter å være frivillig på!  

I Norge er det veldig vanlig at folk stiller opp og gjør en frivillig innsats for en organisasjon, et lag, en forening etter på et arrangement. Faktisk var 67 % av de voksne frivillig en eller flere ganger i løpet av året. 

I Norge er det vanlig at det er frivillige organisasjoner som styrer disse oppgavene, og at de frivillige finner en organisasjon de har lyst å være frivillig for. Du kan søke på den kommunen eller fylket du bor i på Frivillig.no og sjekke ut selv de forskjellige mulighetene for å engasjere seg.

Hvorfor engasjere seg? 

Skjermbilde 2019-03-26 kl. 10.44.39.png

Når de som melder seg som frivillige gjennom Frivillig.no, blir spurt om hvorfor de vil være frivillige, svarer flest at de vil gjøre noe for andre, vil gjøre noe i sitt nærmiljø eller at de har lyst å bli kjent med nye mennesker

Det å være frivillig gir en god følelse fordi man ofte hjelper til slik at flere får det bedre, morsommere eller bare fordi man gjør det sammen med andre.

Blir du frivillig i en organisasjon vil du møte andre unge og engasjerte som er opptatt av de samme tingene som deg. Da vil du helt sikkert lære mye nytt, få være med å påvirke hva organisasjonen driver med og kunne få nye venner. Frivillige organisasjoner skal være trygge og gode møteplasser for de unge og de er opptatt av å behandle de frivillige godt. Lykke til!

Hvis du er under 13 år, og vil engasjere deg så kan du: 

  • Få med familien din til å være frivillige sammen

  • Ha kakesalg og samle inn penger til saken du brenner for

  • Bli med i en organisasjon for barn, for eksempel Miljøagentene

  • Gjøre noe godt for andre der du bor