Hva er Frivillig.no?

04_Der_Du_Bor_720x405_v01.gif

Frivillig.no er en oppslagstavle for frivillige oppdrag. Vi gjør det enklere for frivillige organisasjoner å finne folk og enklere for folk å finne frivillige oppdrag.

Som frivillig kan du:

  • Se gjennom oppdrag du kan gjøre der du bor
  • Melde interesse til organisasjonen bak oppdraget
  • Bli frivillig og gjøre en forskjell!

Som organisasjon kan du: 

  • Registrere deg og legge ut behov for frivillige
  • Svare på meldinger fra potensielle nye frivillige og invitere dem inn i din organisasjon
  • Få hjelp og oppfølging fra teamet bak Frivillig.no

Alle frivillige organisasjoner, frivillighetssentraler, menigheter og kulturfestivaler kan legge ut oppdrag de trenger frivillige til.