Hva er Frivillig.no?

04_Der_Du_Bor_720x405_v01.gif

Frivillig.no er en oppslagstavle for frivillige oppdrag. Vi gjør det enklere for frivillige organisasjoner å finne folk og enklere for folk å finne frivillige oppdrag.

Frivillighet Norge står bak nettstedet Frivillig.no som ble lansert i desember 2015. Nettstedet kobler organisasjoner og lag med nye frivillige. Frivillige organisasjoner, frivilligsentraler, menigheter og kulturfestivaler kan legge ut frivillige oppdrag og folk kan finne noe de har lyst til å bidra til.

Rekrutteringsverktøyet er gratis å bruke. Bare i 2018 var det over 18.000 meldinger fra folk som ville bli frivillige som ble sendt gjennom Frivillig.no. Det er over 2000 organisasjoner, lag og foreninger som har registrert seg og er med på å synliggjøre den lokale frivilligheten når folk søker på sitt fylke eller kommune.

Som frivillig kan du:

  • Se gjennom oppdrag du kan gjøre der du bor

  • Melde interesse til organisasjonen bak oppdraget

  • Bli frivillig og gjøre en forskjell!

Som organisasjon kan du: 

  • Registrere deg og legge ut behov for frivillige

  • Svare på meldinger fra potensielle nye frivillige og invitere dem inn i din organisasjon

  • Få hjelp og oppfølging fra teamet bak Frivillig.no

Alle frivillige organisasjoner, frivillighetssentraler, menigheter og kulturfestivaler kan legge ut oppdrag de trenger frivillige til.