Tekster

Skrive om frivillig rekruttering og/eller Frivillig.no i organisasjonens nyhetsbrev, medlemsblad, på nettsiden eller i lokalavisa? Her er avsnitt, fraser, sitater og hele tekster du kan bruke fritt! Se under eller last ned mer med knappen:

Til media eller folk flest:

Frivillighet Norge står bak nettstedet frivillig.no. Nettstedet kobler organisasjoner og lag med gode hjelpere. Organisasjoner kan legge ut oppdrag og folk kan finne noe de har lyst til og være med på.

Omtrent en halv million nordmenn vil gjerne inn i frivilligheten og bidra med noe de brenner for, om de bare hadde blitt spurt. Tradisjonell form for frivillig rekruttering begrenser seg ofte til å spørre de vi har i vår sosiale krets, som ligner på oss selv og som vi kjenner. De som ikke er i en slik nærhet faller ofte utenfor og terskelen inn i en organisasjon blir høy.

Mange oppgaver venter den som har lyst og hjerterom. Hjelp med øvelseskjøring, lekser, organisering av kultur og idrett, eller trøst for mennesker i en vanskelig situasjon er bare noen av oppgavene du finner på nettsiden Frivillig.no.
- Du trenger ikke kunne synge for å være kasserer i et kor, eller være Petter Solberg for å øvelseskjøre med en flyktning, sier Stian Slotterøy Johnsen. Han er generalsekretær i Frivillighet Norge som står bak nettstedet frivillig.no.

Hvem står bak?
Frivillig.no drives av de frivillige organisasjonene selv gjennom Frivillighet Norge, og er støttet av Helse- og omsorgsdepartementet, Kulturdepartementet, Oslo Kommune, Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB.

Til nyhetsbrev/medlemsblader etc internt i organisasjonen:

Frivillighet Norge står bak nettstedet Frivillig.no som ble lansert i desember 2015. Nettstedet kobler organisasjoner og lag med nye frivillige. Frivillige organisasjoner, frivilligsentraler, menigheter og kulturfestivaler kan legge ut frivillige oppdrag og folk kan finne noe de har lyst til å bidra til. Rekrutteringsverktøyet er gratis å bruke.

Bare i 2018 var det over 18.000 meldinger fra folk som ville bli frivillige som ble sendt gjennom Frivillig.no. Det er over 2000 organisasjoner, lag og foreninger som har registrert seg og er med på å synliggjøre den lokale frivilligheten når folk søker på sitt fylke eller kommune.

Av de som meldte seg oppgir 40 % at de er under 30 år. Dette kommer frem i forskning Rambøll utfører på oppdrag av Helsedirektoratet. 35 % har aldri vært frivillige før og 25 % har foreldre født utenfor Norden. Dette bekrefter nytteverdien av en felles kampanje for å skape vekst og øke deltakelsen av nye frivillige.

Organisasjonene mener selv at frivillig innsats forebygger ensomhet og er med på å inkludere folk i lokalmiljøet. Hele 52 % tror de vil få et større mangfold blant sine frivillige når de rekrutterer åpent og inkluderende gjennom Frivillig.no

-Vi ser at det er mange som aldri bli spurt eller inkludert, men som har et stort engasjement når mulighetene vises frem og oppleves som en invitasjon til å bidra, sier prosjektleder for Frivillig.no, Vanja Konradsen. Mange av organisasjonene som har lagt ut oppdrag i 2018 forteller om møter med nye grupper av frivillige som bidrar til å videreutvikle organisasjonen, både i holdninger og handlinger.

Mange oppgaver venter den som har lyst og hjerterom. Hjelp med øvelseskjøring, lekser, organisering av kultur og idrett, eller trøst for mennesker i en vanskelig situasjon er bare noen av oppgavene du finner på nettsiden Frivillig.no.

- Du trenger ikke kunne synge for å være kasserer i et kor, eller være Petter Solberg for å øvelseskjøre med en flyktning, sier Stian Slotterøy Johnsen. Han er generalsekretær i Frivillighet Norge som står bak nettstedet Frivillig.no.

Frivillige organisasjoner kan legge ut konkrete oppdrag de trenger frivillige til. På den måten viser vi frem frivilligheten rundt i hele landet og samler hva som finnes i hver kommune. Folk som har meldt seg til oppdrag oppgir i undersøkelsen at lyst til å hjelpe andre og engasjere seg for en sak de brenner for er de to viktigste årsakene til å bli frivillig.

Frivillig.no er støttet av Helse- og omsorgsdepartementet, Kulturdepartementet, Oslo Kommune, Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB

 

Hvis dere har spørsmål er det bare å sende en epost til kontakt@frivillig.no, så hjelper vi så godt vi kan!

Du får utløp for det du kan, du får brukt ressursene dine på noe som er bra for samfunnet, og så gir det masse tilbake til en selv også.
— Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge

Historier fra frivilligheten

Her finner du eksempelhistorier fra frivillige som har meldt seg gjennom Frivillig.no og fra organisasjoner som har brukt Frivillig.no til å finne frivillige.


Sitater fra organisasjoner som bruker Frivillig.no

Må bare berømme jobben dere gjør med frivillig.no den siden er fantastisk og vi når ut til så mange vi aldri hadde nådd. Tusen takk for hjelpen.
— Tanja Omvik, Prosjektleder Ressursvenner
Jeg vil bare si tusen takk til deg og alle i Frivillighet Norge som har vært med å utvikle Frivillig.no. I nesten ett år har jeg arbeidet hardt med å rekruttere frivillige. Jeg har rekrutert en del, men det har gått langsomt. Siden Frivillig.no ble lansert i desember 2015 har det strømmet på med frivillige hver uke og aktivitetsnivået på våre aktiviteter har gått betydelig opp! Dere trekker igjen flere deltakere og frivillige og gjør at de også blir værende.
Dere gjør alle en fantastisk jobb for frivilligheten og inkludering!
— Oslo Sanitetsforening
Frivillig.no har gjort det mye lettere for oss å nå frem til de yngre som ønsker å bli frivillig. Allerede nå, før markedsføringskampanjen er i gang, får vi forespørsler fra flere enn vi hadde turt å håpe på! Portalen er enkel å bruke, både for oss og de som ønsker å finne muligheter som frivillig.

En skikkelig god dating side for frivillige organisasjoner! 
— Vestre Aker Frivilligsentral
Frivillig.no har vært over all forventning! Vi har fått bruk for nesten samtlige frivillige. De er alle sammen ekstremt dyktige, gira folk. Virkelig perfekte for vårt prosjekt. Så vil absolutt anbefale det videre!!
Takk! Uten Frivillig.no hadde det ikke vært mulig for oss å lage festival!
— Soppen, musikk- og performancefestival