Vilkår for bruk

Velkommen som bruker av Frivillig.no. For å publisere informasjon her, må du godta følgende betingelser:

 1. Frivillig.no kan brukes av organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret. I tillegg har vi unntak for kommunale frivilligsentraler, menigheter og kommersielle kulturfestivaler.

  a. Kommunale frivilligsentraler kan benytte portalen til å publisere oppdrag. Hvis det allerede finnes tilsvarende tilbud i regi av frivillige organisasjoner i nærmiljøet, skal oppdragene organiseres i forståelse med de aktuelle organisasjonene.

  b. Kommersielle kulturfestivaler forstås her som juridiske enheter som arrangerer en eller flere festivaler hvor frivillige bidrar.

 2. Du er selv ansvarlig for oppdatering av organisasjonssider og oppdrag for frivillige.

 3. Kontaktinformasjon formidlet gjennom Frivillig.no skal ikke brukes i annet formål enn det som står i oppdragsteksten, med mindre den frivillige aktivt har godtatt dette.

 4. Du er ansvarlig for at de personopplysninger som sendes til deg lagres og behandles etter FNs personvernforordning.

 5. Honorerte oppgaver og verv er ikke frivillige oppdrag, og hører derfor ikke hjemme på Frivillig.no. Å kompensere den frivillige for utgifter, enten som en sum penger eller ved kvitteringer i etterkant, er derimot tillatt.

 6. Organisasjoner og oppdrag skal ikke diskriminere på bakgrunn av verken kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonshemning eller seksuell legning.

 7. Alt publisert materiale må følge norsk lov. Den som publiserer bilder må avklare opphavsrett, royalty og personvernhensyn for bildene.

 8. Frivillig.no står fritt til å bruke skjønn, og kan til enhver tid fjerne uønsket innhold.

 9. Som bruker av Frivillig.no mottar du våre nyhetsbrev med oppdateringer, tips og inspirasjon. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet ved å bruke linken nederst i mailen.

 Bruk av data:

Følgende overføres til Frivillighets Norges konto på Mailchimp:

 • Navn på bruker

 • E-post

 • Navn på organisasjon

Denne informasjonen lagres i nyhetsbrevlisten til Frivillig.no og brukes til å sende ut nyhetsbrev og annen informasjon om Frivillig.no og Kampanjen for felleskap og sosial støtte. Informasjonen som sendes ut regnes som nødvendig informasjon for vår «kundeforhold» med brukeren og er derfor ikke valgfritt. Brukeren kan allikevel velge å melde seg av denne epostlisten i alle våre mailutsendelser. Mer detaljer i personvernrutiner for masseutsendelse av epost.

 Rutiner for avmeldinger av epostlisten:

Brukere som melder seg av e-postlisten samt e-poster som merkes av Mailchimp som inaktive sjekkes opp mot brukerbasen på Frivillig.no og på denne måten holdes basen oppdatert.