Kampanje for felleskap og sosial støtte 2016-2019

Kan en nettside for frivillighet være en vaksine mot ensomhet?

I 2015 fikk Frivillighet Norge, som driver nettsiden Frivillig.no, forespørsel fra Helse- og Omsorgsdepartementet om å ta ansvar for «Kampanje for fellesskap og sosial støtte». Formålet med kampanjen var å fremme sosialt felleskap, inkluderende møteplasser og deltagelse i frivillige organisasjoner. Målet var å senke terskelen for deltagelse i allerede eksisterende fellesskap i frivilligheten for å styrke sosiale nettverk og motvirke ensomhet.

Kampanjen har vært tett knyttet opp til rekrutteringsverktøyet Frivillig.no som er gratis å bruke for alle frivillige organisasjoner. Kampanjen har blitt evaluert av Rambøll Consulting på oppdrag av Helsedirektoratet. Deres rapport forteller mye om dagens trender rundt rekruttering av frivillige.

Rekrutterer bredere og mer mangfoldig

Følgeevalueringen viser at Frivillig.no i løpet av kampanjeperioden har blitt en plattform som rekrutterer et bredt spekter frivillige.

Bruk av Frivillig.no gjør det lettere å nå unge mennesker, studenter og personer med minoritetsbakgrunn. Basert på dette vurderer vi at kampanjen har bidratt til at frivilligheten i større grad gjøres tilgjengelig for nye målgrupper som frivillige organisasjoner ikke har nådd ut til tidligere, deriblant personer som ikke har kjennskap til frivilligheten fra før.

Et av de viktigste grepene for inkludering en organisasjon kan ta, er å åpne opp for flere frivillige ved å rekruttere bredt og gjennom flere kanaler. På denne måten blir de frivillige i mindre grad avhengige av å ha et nettverk eller kjenne noen som allerede er frivillig for å bli invitert med inn. Dette senker terskelen for å bli med i frivillige organisasjoner.

Kampanjen har bidratt til å synliggjøre og styrke frivillig sektor. Det har vært gjennomført over 200 kurs i kampanjeperioden, og flere organisasjoner er blitt mer bevisst på å nå ut til andre målgrupper enn ved kun tradisjonell rekruttering.

Det er nå over 2000 organisasjoner, lag og foreninger som har tatt i bruk verktøyet.

I perioden 2016-2018 kom det inn over 40.000 meldinger fra folk som vil bli frivillig.

  • 42% er under 30 år

  • 76% er kvinner

  • 27% har foreldre født utenfor Norden

  • 35% har aldri vært frivillige før

  • 24% er studenter

Undersøkelser viser at over 65 % av de som har meldt seg som frivillige gjennom Frivillig.no gjør dette fordi de ønsker å hjelpe andre.

Frivillig.no bidrar til å gjøre frivilligheten tilgjengelig for flere, og organisasjonene forteller at de opplever å få kontakt med nye og andre frivillige. Evalueringen viser også at flertallet av organisasjonene opplever at de har et større mangfold i organisasjonen i dag sammenlignet med tidligere.

Eksempler på gjennomførte kampanjetiltak:

Spill en viktig rolle i andres liv

Vi ba tre kjente skuespillere om å spille rollen som tre fantastiske frivillige som til daglig spiller en viktig rolle i andres liv.

Sett pris på frivilligheten

Markering av frivillighetens dag i sosiale medier hvert år. I 2018 med dette budskapet.

Årets Nykommer i Frivilligheten

3 nominerte og prisutdeling under Frivillighetsprisen Fag og fest 5.desember, 2016, 2017 og 2018.

Å gjøre noe for andre, kan gjøre noe med deg

1 av 3 studenter er ensomme. Løsningen er mer felleskap og frivilligheten har plass til fler.
Høst 2018

Engasjer deg!

Norway Cup Global goals arena.
Sommer 2018

Ett minutt snillhet

En serie filmer om følelsen av frivillig innsats.

Merkedager

Frivillighet er relevant på mange merkedager, store og små!

Hvor er mannfolka?

Overveldende flertall som melder seg på Frivillig.no er kvinner, vi etterlyste mannfolka med skjult kamera og frivillig slipsknyting..
Våren 2018.

Frivillig kaffepause

Har Norge blitt varmere eller kaldere? En pratsom eldre herre ba fremmede på kaffe. Ville du tatt koppen? Høst/vinter 2017

Kompetansetiltak for organisasjoner, lag og foreninger

Kurs, samlinger og konferanser for å øke bevisstheten rundt inkluderende rekruttering

En omvendt innsamlingsaksjon

For å få flere organisasjoner til å bruke Frivillig.no, vår 2017.

#Den følelsen

Kampanje med tekstbudskap vår/sommer 2017.

Historier fra frivilligheten - fra organisasjonene

Sitater og erfaringer fra organisasjonene som har brukt Frivillig.no til rekruttering.

Historier fra frivilligheten - fra de frivillige

Eksempelhistorier i tekst fra folk som har blitt frivillig gjennom Frivillig.no, 2017

Skjermbilde 2017-09-05 kl. 13.43.52.png

Nyttårsforsett

Nyttårskampanje 2017

frivillig_igfb.jpg

Frivillig fordi..

Kampanje i Sosiale medier på Frivillighetens dag, 5 desember 2016

Lån bort litt..

Kampanje høst 2016.