Hvorfor være frivillig?

Synnøve (73) er frivillig hos Bestemødre for Fred  – Jeg syns det er veldig hyggelig at jeg fortsatt kan være til nytte. etter at jeg ble hjerteoperert ble jeg litt mer pysete. Men jeg står fortsatt slalom i Hemsedal. Det er viktig at man føler at man er til hjelp, at man betyr noe og kan være med på noe som er skapende.

Synnøve (73) er frivillig hos Bestemødre for Fred
– Jeg syns det er veldig hyggelig at jeg fortsatt kan være til nytte. etter at jeg ble hjerteoperert ble jeg litt mer pysete. Men jeg står fortsatt slalom i Hemsedal. Det er viktig at man føler at man er til hjelp, at man betyr noe og kan være med på noe som er skapende.

Reidar er frivillig i Amnesty International.  – Da jeg ble pensjonist ville jeg finne noe vettugt å engasjere meg i. Jeg er opptatt av rettferdighet og at folk blir behandlet riktig. – Selv om jeg bare gjør litt føles det nyttig å være en del av noe større. Det gir en meningsfylt hverdag som pensjonist i et godt miljø.

Reidar er frivillig i Amnesty International.
– Da jeg ble pensjonist ville jeg finne noe vettugt å engasjere meg i. Jeg er opptatt av rettferdighet og at folk blir behandlet riktig.
– Selv om jeg bare gjør litt føles det nyttig å være en del av noe større. Det gir en meningsfylt hverdag som pensjonist i et godt miljø.

Det finnes 100 000 lag og foreninger i Norge, og de driver med alt fra idrett til humanitært arbeid til kultur til lokalsamfunnsarbeid. Innsatsen til frivillige gjør veldig mye for dem eller den saken de gjør det for.

Vi tror at det å være frivillig er en fin måte å fylle fritiden på. Kanskje er det noe du alltid har brent for som du endelig har tid til å bidra til, eller kanskje du vil fortsette å bruke din kompetanse etter å ha blitt pensjonert?

Seniorer er viktige ressurser for frivillige organisasjoner, og vi vil ha deg med som frivillig! Frivillighet og eldre handler både om å bidra til at eldre får en god alderdom OG at seniorer i seg selv kan være en ressurs i samfunnet. Å være frivillig som senior gjør deg aktiv, gir livskvalitet, sosialt nettverk og en følelse av å være nyttig. 

På Frivillig.no finner du hundrevis av oppdrag som du kan engasjere deg i, over hele landet. Det er viktig for oss at det er enkelt og lavterskel å melde seg som frivillig. Nedenfor kan du se hvor enkelt det er å melde seg som frivillig.

Hva man sitter igjen med fra frivillig innsats er litt vanskelig å sette ord på. Vi har derfor laget filmer av helt vanlig ekstraordinære frivillige for å beskrive #denfølelsen.

FAQ om frivillighet og Frivillig.no

04_Der_Du_Bor_720x405_v01.gif

Hva skjer når jeg melder interesse?

Når du har fylt inn skjema for interessemelding så går det en mail direkte til kontaktpersonen for det oppdraget du har meldt deg til.

Etter det tar organisasjonen kontakt med deg og avtaler videre hvor og når dere skal møtes. Noen organisasjoner svarer innen 3 dager, andre bruker litt lengre tid avhengig av hvor mye kapasitet de har.

Hvis du ikke får svar etter 14 dager vil vi gjerne at du forteller oss det på kontakt@frivillig.no så vi kan følge opp organisasjonen.

Fyll bare inn for deg selv, ikke bruk andres navn og epost selv om du tenker at det er et oppdrag som passer for noen du kjenner. Hvis du vil dele oppdraget med en venn så bruker du linken nederst på oppdraget og sender den videre!

Hva er et frivillig oppdrag?

Frivillig oppdrag er definert som en oppgave utført for andre enn familie og nære venner uten at den frivillige får lønn eller blir honorert for arbeidet. Enkle goder som mat under oppdraget, reisegodtgjørelse eller blomster regnes ikke som lønn.

Er du i tvil om et oppdrag på Frivillig.no faktisk er frivillig, kan du sende mail til kontakt@frivillig.no

Hva forventes av meg som frivillig?

Selv om man ikke får betalt for å være frivillig, stilles det likevel krav. Du må møte opp når du sier at du skal møte opp og gjøre det du sier at du skal gjøre. Hvis noe dukker opp må du sørge for å gi beskjed slik at organisasjonen får en mulighet til å legge om planen.

Som frivillig kan du forvente at organisasjonen tar deg godt imot og gir nødvendig informasjon.

Tar det mye tid å være frivillig?

Det varierer mye mellom ulike organisasjoner og ulike oppgaver. Frivilligheten er frivillig, og det er du selv som bestemmer hvor mye tid du ønsker å bruke. Det er en god idé å avklare forventninger om tidsbruk med organisasjonen på forhånd. Det er mange som vil bli med men ikke vet helt hvordan. Vi vil ikke presse de som ikke vil eller ikke har tid, men åpne en dør for de som ønsker seg innafor. Det er mange av dem. Hver dag er det minst 40 som melder seg til forskjellige frivillige organisasjoner gjennom Frivillig.no. 

Er det mange som er frivillige i Norge?

Om lag 60% av befolkningen gjør frivillig arbeid hvert år. Men selv om mange er med, er det fortsatt veldig mange som ikke er det og som gjerne skulle vært det. En stor andel oppgir at de gjerne ville gjort frivillig arbeid dersom noen hadde spurt dem. Av de som melder seg som frivillige gjennom Frivillig.no er det 60% som i liten eller ingen grad har vært frivillig før. Så det er absolutt flere som vil være frivillig om de blir engasjert og blir spurt.

Politiattest

I Norge har organisasjoner anledning til å hente inn begrenset politiattest for sine ansatte og frivillige som jobber i et ansvarsforhold til barn eller mennesker med funksjonshemmninger. Det kan være aktuelt både for organisasjoner som jobber med barn selv og for organisasjoner som er på arenaer der politiattest er aktuelt, for eksempel asylmottak.

Ifølge Politiregisterforskriften § 34-1 kan frivillige organisasjoner hente inn avgrenset politiattest fra:

”personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for organisasjonen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming”.

Personene det skal hentes attest fra, må være over 15 år.

Dersom organisasjonen du ønsker å være frivillig for krever politiattest, må de først fylle ut et skjema for bekreftelse på ditt engasjement og en beskrivelse av oppdraget du skal gjøre for dem. Når organisasjonen har fylt ut skjemaet kan du søke om politiattest på nett eller på papir.

Frivillighet Norge har skrevet en lengre veileder for organisasjoners bruk av politiattest her.