notes toppbanner2.jpg
13925919_1728380830758990_8623422717868565866_o.jpg

Norsk Folkehjelp Anbefaler Frivillig.no

Norsk Folkehjelp Strand og Forsand er blant de 1400 lag og foreningene som per i dag bruker Frivillig.no til å rekruttere nye frivillige. De forteller at de at blant de 24 nye medlemmene de har fått til laget, er 11 fra Frivillig.no.

– Vi prøvde ut portalen for første gang i forbindelse med rekruttering av nye medlemmer og må si vi er svært fornøyd. Vi valgte å prøve en annonse på Frivillig.no fordi det var svært enkelt å sette dette opp. Hvorfor ikke, tenkte vi.. responsen kom raskt og oversiktlig. Vi vil definitivt bruke frivillig.no
for å rekruttere nye frivillige ved neste korsvei, forteller beredskapsleder Arne Alsvik fra Norsk Folkehjelp Strand og Forsand.

Lokallaget brukte Frivillig.no for å få med flere frivillige i redningstjeneste og beredskap, og har for tiden pågående kurs for de nye frivillige slik at de kan kvalifiseres til livreddende arbeid.

– Vi mener det er viktig å engasjere seg som frivillig for å bidra i lokalsamfunnet på en samfunnsnyttig måte. Vårt arbeid høster stor anerkjennelse lokalt og våre medlemmer føler de får mye tilbake personlig av gode opplevelser og å få lov å være til hjelp og nytte for andre, legger Arne til.


last_ned_(1).jpeg

Plan Norge fikk mange frivillige gjennom Frivillig.no

Over 1400 organisasjoner bruker per i dag frivillig.no til å rekruttere nye frivillige i hele landet, enten det er lokalt eller nasjonalt. Plan Norge er en av dem, og de avslører at de fleste av deres frivillige nå kommer gjennom frivillig.no.

-Ingen kan måle seg med antall frivillige vi rekrutterer gjennom frivillig.no. Uten den muligheten hadde vi nok hatt langt færre frivillige hos oss, forteller Marte Opdahl fra Plan Norge.

Fikk nesten 100 nye frivillige
Et av oppdragene Plan Norge nylig publiserte på frivillig.no, gjaldt frivillig arbeid som kunne gjøres hjemmefra. Oppdraget ble vist over 1000 ganger, og omtrent 200 potensielle frivillige tok kontakt med Plan Norge. Nesten 100 av disse jobber aktivt per idag som frivillig hjemmefra for Plan Norge.

-Vi er veldig fornøyde med de frivillige som melder seg til oss gjennom frivillig.no, og det er grunnen til at vi lyser ut oppdrag gjennom denne nettsiden, forteller Marte.


Mangfoldshuset.jpg

Søndre Nordstrand Innvandrerforening er positivt overrasket

Søndre Nordstrand Innvandrerforening (SNIF) er blant de mer enn 1300 organisasjonene som per i dag bruker Frivillig.no til å rekruttere frivillige lokalt og nasjonalt, og de forteller at de ikke kunne ha hatt så mange aktiviteter uten de frivillige.

Positivt overrasket over responsen
-Frivillig.no kobler raskt frivillige organisasjoner med de frivillige. Jeg er positivt overrasket over responsen gjennom siden, forteller Aziz Rehman fra SNIF.

SNIF har fått til sammen 214 interessemeldinger på sine 9 oppdrag. Søndre Nordstrand Innvandrerforening er en aktiv og engasjert frivillig organisasjon, som har opprettet Mangfoldshuset en åpen møteplass for folk på tvers av kultur og bakgrunn på Mortensrud. De frivillige deltar i alt fra leksehjelp og radioutvikling og til å være treningsinstruktør.

-Frivillige er en viktig ressurs. Uten dem kunne vi ikke hatt så mange fine aktiviteter, i hvert fall ikke med samme omfang. Til gjengjeld blir de frivillige kjent med nye mennesker, får nyttig erfaring og kompetanse, legger Aziz til.


last_ned_(3).jpeg

Frivilligsentralen på Stovner har fått mange frivillige.

 

Frivilligsentralen på Stovner er en av de 1300 lag og foreninger som bruker Frivillig.no til å rekruttere nye frivillige lokalt og nasjonalt. De bruker Frivillig.no som et tillegg til den tradisjonelle rekrutteringen.

-Vi tenker at det er viktig å delta som frivillig for å møte nye mennesker og bidra i lokalmiljøet, samt få nyttig og verdifull erfaring som man kan ta meg seg videre. De frivillige som er med på familieferie er med på å gi barnefamilier gode ferieminner, og de gjør en uvurderlig innsats, forteller Emilie Rygh Hestnes fra Stovner frivilligsentral.

Med oppdraget ”Familieferie på Stovner” ønsker frivilligsentralen å få med frivillige som vil skape fine aktiviteter for barn og deres familier året rundt. Oppdraget har blitt promotert på frivillig.no sine Facebook-sider, og Emilie Rygh Hestnes forteller at fremming i sosiale medier bidrar til mer synlighet og til at flere melder seg.

Synlighet øker rekrutteringen.
-Dette er det andre året frivillig.no har vært operativt. Nå som Frivillig.no har markedsført seg mer og blitt bedre kjent blant befolkningen har vi fått flere henvendelser. Jeg vil anbefale andre organisasjoner å være synlige her og bruke siden. Frivillig.no har fått en styrket posisjon på grunn av sin markedsføring, og har blitt viktig aktør i løpet av få år, legger Emilie til.


SpråkOgKultur3.jpg

Språk og kulturforeningen fant flere ildsjeler på Frivillig.no

Har fortsatt kontakt med nye frivillige
Over 1300 organisasjoner bruker i dag frivillig.no til å rekruttere nye frivillige over hele landet, både lokalt og nasjonalt. Språk og kulturforeningen har fortsatt kontakt med de frivillige de vervet gjennom frivillig.no til ulike oppdrag.

– Det har gått veldig bra med de frivillige vi har fått, og vi har kontakt med mange av dem og mange er fortsatt aktive i foreningen i dag. De frivillige kom raskt i aktivitet, forteller Ebru Süslü fra Språk og kulturforeningen.

Viktig arbeid for barn og unge
Ett av oppdragene Språk og kulturforeningen publiserte på frivillig.no gjaldt å få med ildsjeler til foreningen som kunne bidra på ulike måter for å skape arrangementer for barn og unge. Dette var alt fra oversettelsesarbeid til planlegging av nye prosjekter og oppdateringer på sosiale medier, og mye annet.

-Det var viktig å bruke frivillig.no fordi vi trengte folk til å bidra til den jobben vi gjør som er rettet mot barn og unge. Vi gir unge bedre kjennskap til ulike kulturer, samt muligheten til å ta del i et sosialt fellesskap og utvikle seg. Jeg setter veldig pris på jobben de frivillige gjør, for det er viktig å ta vare på barn og unge slik at de kan være en del av samfunnet, forteller Ebru.


Strikketreff1.jpg

Får frivillige som ikke har hørt om organisasjonen fra før

Over 1500 organisasjoner bruker per i dag frivillig.no til å rekruttere nye frivillige i hele landet, enten det er lokalt eller nasjonalt. Likestilling, Inkludering og Nettverk (LIN) forteller at flere som har meldt seg som frivillige gjennom frivillig.no hos dem engasjerer seg jevnlig, og at de har fått inn personer gjennom frivillig.no som ikke hadde hørt om organisasjonen ellers.

Det å engasjere seg i frivillighet er en døråpner på mange måter. For noen er frivillighet en inngang til arbeidsmarkedet. For andre er det en mulighet til å komme ut av ensomhet og isolasjon, til å skaffe seg nettverk og venner, og til å kunne engasjere seg i noe man har interesse for. Frivillig arbeid skaper inkludering, fellesskap, kunnskap og bedre folkehelse, forteller Anne Christine Næss fra LIN.

Engasjerer nye mennesker
Vi på LIN bruker frivillig.no hver gang vi trenger noen ekstra hender, hoder eller hjerter. De frivillige har hatt med seg ny kompetanse inn i organisasjonen og prosjektene våre, som vi kanskje ikke ville ha funnet ellers. Vi har også fått inn personer gjennom frivillig.no som ikke ellers hadde hørt om organisasjonen vår, legger Næss til.