Kompetansetiltak for organisasjoner, lag og foreninger

I perioden 2016-2018 har det blitt gjennomført over 200 kurs, konferanser, samlinger og foredrag rundt i hele landet. Undersøkelser viser at hele 94 % av deltakerene ville anbefalt andre å delta. Målet har vært å øke organisasjonenes bevissthet rundt å rekruttere inkluderende og mangfoldig, og gjennom nye verktøy nå bredere ut til nye målgrupper.

Frivillighet Norges sekretariat har delt sin kunnskap og organisasjonene har i samlinger bidratt med ny innsikt. Dette har blitt dokumentert og delt på informasjonssidene knyttet til Frivillig.no. Det har også vært deling av kunnskap ved bruk av forum og ressursgrupper samt daglig bruk av Chat, Epost og telefon. Dette har bidratt til å utvikle både kampanjen og Frivillig.no i tråd med frivillighetens egne behov.

_BH29864-Foto Frivillighet Norge Birgitte Heneide.jpg
_BH24098.jpg
_BH26550.jpg
DSC_6349.jpg
DSC_6325.jpg
Foto Birgitte Heneide-12420.jpg