Sett pris på frivilligheten
Frivillighetens dag 2018

Kampanje i sosiale medier for at organisasjoner, frivillige, kommuner og andre skulle bruke anledningen til å sette pris på frivilligheten og de frivillige.

facebook-profile_veksempel 1.jpg
facebook-profile_eksepel 2.jpg
_BH23375.jpg
_BH23389.jpg
LNU.Andres.Rode.jpg
TomTvedt.NIF.jpg
IMG_8223.png
IMG_8225.png