Frivilligsentral?

Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige som genererer frivillig innsats for og med det brede lag av befolkningen rundt om i hele landet! 

Har dere plass til noen flere frivillige som har lyst til å bidra og være en del av det flotte arbeidet dere gjør? Da er Frivillig.no den rette døra med den lave terskelen.

Ved å registrere Frivilligsentralen på Frivillig.no vil den bli synlig når noen søker på fylket eller kommunen. Det blir enklere for folk å finne ut hva som finnes av lokal frivillighet og enklere for frivilligheten og for kommunen og se hvem andre som er aktive i området.

Og dette er gratis for alle.

Mange i lokalmiljøet kjenner til Frivilligsentralene, men ikke alle kjenner til mulighetene til å bli frivillig. Når dere legger ut et frivillig oppdrag inviterer dere alle til å ta kontakt med dere, også de som vanligvis ikke blir spurt om å gjøre en innsats, de som ikke kjenner så mange eller de som aldri har gjort frivillig innsats før.

Det er god inkludering i praksis å gi alle muligheten til å kunne bidra til godt lokalmiljø.

 
last_ned_(3).jpeg

Frivilligsentralen på Stovner

Frivilligsentralen på Stovner er en av de 1300 lag og foreninger som bruker frivillig.no til å rekruttere nye frivillige lokalt og nasjonalt. De bruker frivillig.no som et tillegg til den tradisjonelle rekrutteringen.

-Vi tenker at det er viktig å delta som frivillig for å møte nye mennesker og bidra i lokalmiljøet, samt få nyttig og verdifull erfaring som man kan ta meg seg videre. De frivillige som er med på familieferie er med på å gi barnefamilier gode ferieminner, og de gjør en uvurderlig innsats, forteller Emilie Rygh Hestnes fra Stovner frivilligsentral.

Med oppdraget ”Familieferie på Stovner” ønsker frivilligsentralen å få med frivillige som vil skape fine aktiviteter for barn og deres familier året rundt. Oppdraget har blitt promotert på frivillig.no sine Facebook-sider, og Emilie Rygh Hestnes forteller at fremming i sosiale medier bidrar til mer synlighet og til at flere melder seg.

-Dette er det andre året frivillig.no har vært operativt. Nå som frivillig.no har markedsført seg mer og blitt bedre kjent blant befolkningen har vi fått flere henvendelser. Jeg vil anbefale andre organisasjoner å være synlige her og bruke siden. Frivillig.no har fått en styrket posisjon på grunn av sin markedsføring, og har blitt viktig aktør i løpet av få år, legger Emilie til.

Hvorfor skal vi bruke dette?

Skjermbilde 2018-01-31 kl. 10.08.03.png

De som søker på Frivillig.no er spredt utover hele landet

"Er det for hele landet da?"

Vi får stadig henvendelser fra folk som vil bli frivillige på mindre steder og kommuner og som spør hvorfor det ikke er noen frivillige organisasjoner i området som trenger folk.

Frivillig.no fungerer som en lokal portal på nasjonalt plan, du kan søke opp bare din kommune eller ditt fylke og få en god oversikt over organisasjoner lag og foreninger i lokalmiljøet. Sjekk gjerne ut hvilke andre frivilligsentraler som har registrert seg og hvordan de legger ut oppdrag.

"Vi har nok frivillige"
Supert, da har dere sikkert kapasitet til å rekruttere noen nye, inkludere dem, lære de opp, og har lagt enda bedre grunnlag for fremtidig aktivitet. Kan du rekruttere en frivillig teamleder som gjør det mulig å inkludere flere nye frivillige fremover?

"Vi får inn nok frivillige gjennom venner og kjente"
Det er jo veldig hyggelig. Rekruttering gjennom sosiale nettverk til frivillige organisasjoner er det vanligste og mest effektive formen for rekruttering. Det er også en måte å sikre at organisasjonen forblir homogen og at de som er med ligner på hverandre. Ønsker dere å være inkluderende i lokalmiljøet? Har dere plass til de som trenger dere?

De som melder seg gjennom Frivillig.no er mange unge, nye og med godt mangfold!

De som melder seg gjennom Frivillig.no er mange unge, nye og med godt mangfold!

Er det stor sett de samme som er frivillige?
40 % av de som melder seg gjennom Frivillig.no er under 30 år. 35 % har ikke vært frivillige før og 25 % har foreldre født utenfor Norden. Har dere plass til noen av dem?

Organisasjonene mener selv at frivillig innsats forebygger ensomhet og er med på å inkludere folk i lokalmiljøet. Hele 52 % tror de vil få et større mangfold blant sine frivillige når de rekrutterer åpent og inkluderende gjennom Frivillig.no

"Koster det penger?"
På ingen måte! Frivillig.no er gratis å bruke både for organisasjoner, lag, foreninger, festivaler og for de som vil melde seg som frivillig. Nettsiden er finansiert av Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet og etableringen er støttet av Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen og Oslo Kommune. Portalen drives av Frivillighet Norge som er et partipolitisk nøytralt samarbeidsforum for alle frivillige organisasjoner i Norge. 


01_Registrer deg_720x405_v06.gif

Hvordan virker det?

Det er over 200 frivilligsentraler som allerede har registrert seg - men er det flere som burde få lagt ut slik at folk i kommunen kan bidra

Frivilligsentraler
Sjekk at dere er registrert i Frivilligregisteret ved å søke opp din frivilligsentral på Brreg. Hvis dere ikke er registrert i Frivillighetsregisteret må dere først gjøre det, det er helt gratis. 

Hvis dere er registrert i Frivillighetsregisteret kan dere gå rett på og registrere frivilligsentralen som en organisasjon på Frivillig.no.

Kommunale frivilligsentraler
Kommunale frivilligsentraler kan ikke registrere seg i Frivilligregisteret, men må gjerne bruke Frivillig.no! Registrer frivilligsentralen som en organisasjon på Frivillig.no så godkjenner vi dere manuelt. Send oss gjerne et hint på kontakt@frivillig.no om at dere er registrert så får vi gjort det så fort som mulig!

Epost
Når du oppretter en et oppdrag må du oppgi en epostadresse som tar i mot henvendelsene fra de nye frivillige. Det er viktig at dere har gode rutiner på å svare slik at alle blir kontaktet av dere innen 7 dager.

frivillig_SoMe-27.jpg

Fortsatt usikker? Lurer på om dette er noe for dere? 

Snakk med oss i Frivillig.no-teamet om akkurat din organisasjon sine behov! 

  • Ring oss på 21 56 76 66 (dagtid)
  • Send en mail til kontakt@frivillig.no
  • Eller trykk på chat-symbolet nederst til høyre