02_Legg_Ut_Oppdrag_720x405_v02.gif

Skrive gode oppdrag

Frivillig.no er en nettside med over tusen ulike typer oppdrag og mange ulike personer som er inne og vurderer disse. Det betyr at dette kanskje ikke er de samme menneskene som du er vant til å rekruttere til menigheten. Noen er ute etter et felleskap, andre er ute etter å lære å få nye ferdigheter. Noen har lang erfaring som frivillig i foreninger, andre er helt nye.

Felles for dem, er at de er nysgjerrige på hva de kan bidra med som frivillig i sine nærmiljø.

Et oppdrag kan være langvarig eller kortvarig. Det kan være oppmøte én dag på en dugnad, eller et verv som krever omfattende opplæring og medlemskap i organisasjonen. Du definerer rammene.

Fordi folk har så ulike erfaringer og ulik kunnskap om frivillighet, er det veldig viktig å være tydelig. Når du skriver et oppdrag på Frivillig.no skriver du ikke for menigheten, men for de som ikke kjenner dere fra før.

Da er det et par ting det kan være viktig å ha med seg:

  • Tenk gjennom hvem dere ønsker å rekruttere. Hvilke egenskaper og erfaring trenger den nye frivillige?
  • Tenk gjennom hvem som trenger dere? Felleskap og tilhørighet er viktig for de aller fleste mennesker. Fra forskning vet vi at folk som er frivillige har bedre helse, er lykkeligere og mindre ensomme. Av og til kan det være at den frivillige trenger organisasjonen eller foreningen mer enn foreningen trenger den frivillige.
  • Jo mer konkret informasjon du kan gi, jo enklere er det for en som ikke har vært frivillig før å se for seg å være frivillig hos deg. Ca 35% av de som melder seg på oppdrag gjennom Frivillig.no har i liten eller ingen grad vært frivillig tidligere. Så vær tydelig også på ting som kan virke som en selvfølge for dere.
  • Ikke bruk stammespråk. Hva er egentlig en kirkevert? Hvis man ikke kjenner til begrepet fra før, er det lett å misforstå. Prøv derfor å forklare den typen begrep som er spesifikke for deres organisasjon eller forening, og ha et generelt enkelt språk.
  • Skriv oppdragene konkrete og riktige. Ha vekt på å lage gode forventninger, men ikke lov ting dere ikke holder. Den frivilliges opplevelse må leve opp til forventningene dere planter.
  • Har du mange forskjellige oppgaver bør du heller lage flere oppdrag enn ett stort samleoppdrag. Da får du synligjort de forskjellige jobbene bedre og større sjanse for treff. Det er mer jobb men kan lønne seg!
  • Husk å formulere oppdragene mot den frivillige, ikke eventuelle brukere.
  • Husk å deaktivere oppdraget når det ikke er aktuelt lenger, eller dere har fått nok frivillige.

Hva er en god overskrift?

Overskriften bør være konkret og inneholde noe om hva som skal gjøres. Husk at på førstesiden synes bare overskrift, navnet på din organisasjon, sted og tidsbruk. Du trenger derfor ikke skrive navnet på organisasjonen i overskriften, men heller noe som forteller om selve aktiviteten eller det som skal gjøres. Heller “Aktivisere og leke med barn” enn “Være frivillig på barneklubb”.

Unngå å bruke ordet “frivillig” eller begreper som “vi søker”, alle oppdragene her søker frivillige så du kan gå rett på og forklare hva som trengs hos deg. Husk at de potensielle frivillige skroller gjennom oppdrag fort og da er færrest mulig ord med mest mulig innhold en god kjøreregel!

Hva er en god innledning?

Vær inspirerende, men kom til poenget. Skriv noe hyggelig om hvorfor man skal engasjere seg i denne oppgaven, og skriv så helt konkret hva oppgaven går ut på.

Hvordan definere tidspunkt?

Vær nøye og ærlig når du fyller ut tidsbruk, enten om det er på et konkret tidspunkt eller ca timer i måneden. Hvis dere velger å bruke frasen "Vi finner en tid som passer for deg" så må det være så fritt at man forventer oppmøte på alt fra 1 gang i uka til 1 gang i året. 

Forventninger til tidsbruk er en viktig faktor for mange som vil være frivillige, så jo mer spesifikke dere kan være her jo  bedre.

Definere rette arbeidsoppgaver

Vær konkret og detaljert på arbeidsoppgaver. Fyll inn de arbeidsoppgavene denne frivillige skal ha, ikke alle oppgavene dere har som organisasjon.

Om du lager et oppdrag der du trenger forskjellige frivillige til forskjellige oppgaver så kan du la frivillige velge de oppgavene i oppdraget som de er mest interessert i.
På denne måten slipper man å lage mange nesten like oppdrag! Funksjonen er valgfri, så man kan også lage oppdraget uten å skru på dette.

Hvordan organiseres arbeidet for de frivillige hos dere?

Forklar hvordan arbeidet organiseres i detalj. Beskriv hvordan logistikken rundt den frivillige er. Hvordan organiseres oppgavene, er det en oppgave med ansvar eller ikke? Må man være kledd på en bestemt måte? Blir det mat? Er det sosialt og hyggelig?

Vær tydelig og ærlig på hvem dere er og hva dere gjør.

Tydelig og ærlig på hvem dere ser etter

Hvis dere ønsker en spesiell type folk, alder eller egenskap så vær ærlige. Er det bare pensjonister som er frivillig hos dere, men dere ønsker unge folk så si det! Mange unge under 18 år er usikre på om de kan melde seg eller ikke. Så husk å definer en aldersgruppe eller minimumalder for oppdraget.

Politiattest

I Norge har organisasjoner anledning til å hente inn begrenset politiattest for sine ansatte og frivillige som jobber i et ansvarsforhold til barn eller mennesker med funksjonshemmninger. Det kan være aktuelt både for organisasjoner som jobber med barn selv og for organisasjoner som er på arenaer der politiattest er aktuelt, for eksempel asylmottak.

Ifølge Politiregisterforskriften § 34-1 kan frivillige organisasjoner hente inn avgrenset politiattest fra:

”personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for organisasjonen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming”. 

Personene det skal hentes attest fra, må være over 15 år.

Dersom organisasjonen skal kreve politiattest, må oppgavene til den frivillige falle innunder § 34-1. Deretter må organisasjonen fylle ut et skjema for bekreftelse på den frivilliges engasjement og en beskrivelse av oppdraget vedkommende skal gjøre for dem. Når organisasjonen har fylt ut skjemaet kan den frivillige søke om politiattest på nett eller på papir.

Frivillighet Norge har skrevet en lengre veileder for organisasjoners bruk av politiattest her.

Regler for oppdrag

Oppdragsteksten skal ikke: Ha støtende innhold, inneholde personangrep, tilby honorar, diskriminere eller på noen måte bryte norsk lov. Man skal ikke plage andre man skal være grei og snill og forøvrig kan man gjøre som man vil!

Få hjelp!

Om du er usikker på noe i forbindelse med skriving av oppdrag så kan du ringe Birgitte på 21 56 76 66 eller sende en mail til birgitteh@frivillighetnorge.no