Registrére organisasjon

01_Registrer deg_720x405_v06.gif

Slik registrerer du en organisasjon

Gå til frivillig.no/ny-organisasjon og følg instruksjonene.

Lurer du på om din organisasjon er registrert alt?
Se oversikt over alle registrerte organisasjoner her.

Har dere allerede registrert hovedorganisasjonen kan du lese mer om å registrere underorganisasjoner (lokale lag, klubber og foreninger) og brukere her.

Skriv tydelig og ærlig om organisasjonen

Tenk at du beskriver organisasjonen til noen som aldri har hørt om den før:

 • Hvilke verdier ligger i bunn?

 • Hvilket formål har dere og hva gjør dere i praksis?

 • Har dere en religiøs eller politisk forankring.

 • Hvordan påvirker i såfall den forankringen det arbeidet dere gjør?

 • Hva slags aldersgruppe er de andre frivillige i organisasjonen og hva ønsker dere av aldersspredning?

 • Ha vekt på å lage gode forventninger, men ikke lov ting dere ikke holder. Den frivilliges opplevelse må leve opp til forventningene dere planter.

Vilkår for bruk av Frivillig.no

Velkommen som bruker av Frivillig.no. For å publisere informasjon her, må du godta følgende betingelser:

 1. Frivillig.no kan brukes av organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret. I tillegg har vi unntak for kommunale frivilligsentraler, menigheter og kommersielle kulturfestivaler.

  • Kommunale frivilligsentraler kan benytte portalen til å publisere oppdrag. Hvis det allerede finnes tilsvarende tilbud i regi av frivillige organisasjoner i nærmiljøet, skal oppdragene organiseres i forståelse med de aktuelle organisasjonene.

  • Kommersielle kulturfestivaler forstås her som juridiske enheter som arrangerer en eller flere festivaler hvor frivillige bidrar.

 2. Du er selv ansvarlig for oppdatering av organisasjonssider og oppdrag for frivillige.

 3. Kontaktinformasjon formidlet gjennom Frivillig.no skal ikke brukes i annet formål enn det som står i oppdragsteksten, med mindre den frivillige aktivt har godtatt dette. 

 4. Du er ansvarlig for at de personopplysninger som sendes til deg lagres og behandles etter FNs personvernforordning.

 5. Honorerte oppgaver og verv er ikke frivillige oppdrag, og hører derfor ikke hjemme på Frivillig.no. Å kompensere den frivillige for utgifter, enten som en sum penger eller ved kvitteringer i etterkant, er derimot tillatt.

 6. Organisasjoner og oppdrag skal ikke diskriminere på bakgrunn av verken kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonshemning eller seksuell legning.

 7. Alt publisert materiale må følge norsk lov. Den som publiserer bilder må avklare opphavsrett, royalty og personvernhensyn for bildene.

 8. Frivillig.no står fritt til å bruke skjønn, og kan til enhver tid fjerne uønsket innhold. 

 9. Som bruker av Frivillig.no mottar du våre nyhetsbrev med oppdateringer, tips og inspirasjon. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet ved å bruke linken nederst i mailen.

Spørsmål og svar om registrering

Hvem kan registrere seg på Frivillig.no?

Alle organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret
Er dere ikke registrert? Det er veldig enkelt og genererer ikke noe mer arbeid for din organisasjon utover selve registreringen.

I tillegg kan disse bruke frivillig.no uten å registrere seg i frivillighetsregisteret: 

 • Frivilligsentraler (også de kommunale som ikke kan registrere seg i frivillighetsregisteret)

 • Kulturfestivaler (også kommersielle og kommunale)

 • Menigheter i Den Norske Kirke (disse har et unntak fordi de ikke har mulighet til å melde seg inn i frivillighetsregisteret. Alle andre trossamfunn er velkomne til å bruke frivillig.no hvis de registrerer seg i frivillighetsregisteret).

Jeg vil rekruttere frivillige, men er ikke en organisasjon?

For å sikre seriøsiteten til de som rekrutterer på Frivillig.no kan i utgangspunktet kun frivillige organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret bruke Frivillig.no til å legge ut oppdrag. 

Om du vil rekruttere frivillige, og ikke er i en organisasjon - eller har lyst til å starte opp med noe som ikke finnes i ditt lokalmiljø, så:

Hva er Frivillighetsregisteret?

Frivillighetsregisteret er et register hos Brønnøysund. Kun organisasjoner som oppfyller kravene til å være frivillig organisasjon kan registreres i Frivillighetsregisteret. Det er gratis å registrere seg, og gir ikke merarbeid for rapportering siden. Organisasjoner i Frivillighetsregisteret kan søke om støttemidler reservert for frivillige organisasjoner og kan bruke frivillig.no.

https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/

Kan andre kommunale virksomheter, som sykehjem og biblioteker, bruke portalen?

Nei, ikke alene. Frivillig.no er kun for frivillige organisasjoner og de som er nevnt over. Dersom sykehjem, bibliotek eller andre offentlige virksomheter ønsker å rekruttere frivillige, må dette skje i samarbeid med en frivillig organisasjon. Kontaktpersoner for oppdraget kan enten være en i organisasjonen, eller en ansatt i virksomheten. For å finne en organisasjon å samarbeide med anbefaler vi å søke på organisasjoner i det aktuelle nærområdet på frivillig.no eller ta kontakt med nærmeste frivilligsentral.

Man må være medlem for å være frivillig i min organisasjon. Kan jeg bruke portalen da?

Ja, men det bør opplyses om det i oppdragsteksten. Vi vil likevel ikke anbefale å ha dette som et krav. Da blir terskelen for å melde seg høyere. Forøvrig har erfaring fra lignende portaler i utlandet vist at mange blir medlem hvis de trives som frivillig.

Min organisasjon har honorerte oppdrag og verv. Kan jeg bruke portalen til å finne frivillige til disse oppgavene?

Oppdrag på frivillig.no skal ikke være lønnet. Organisasjoner som kompenserer den frivillige for utgifter i forbindelse med oppdraget er helt OK. Det gjelder uansett om kompensasjonen gis som en fast sum penger eller om den tilbakebetales etter kvitteringer. Hvis det er en ren honorering er dette ikke definert som frivillig arbeid, og hører derfor ikke hjemme på frivillig.no