Brukere og underorganisasjoner

Flere som skal ordne? Lag flere brukere!

Når du er logget inn på frivillig.no kan du gå på menypunktet “organisasjonens navn” og redigere informasjon om organisasjonen. Der vil du kunne legge til flere brukere.

Registrere underorganisasjone eller lokallag

Flere lokallag som vil legge ut? Dere har tre muligheter:

1. Opprette egne underorganisasjoner 

For å lage en underorganisasjon lag en ny organisasjon og gå på "rediger organisasjonssiden". Der kan dere velge moderorganisasjon på Frivillig.no.

Disse vil ha egne brukere som kun kan redigere og opprette oppdrag på vegne av underorganisasjonen. Underorganisasjonen står da som avsender av oppdraget. Moderorganisasjonen kan både opprette og redigere oppdrag for underorganisasjonene, og for seg selv. Underorganisasjonene vil være synlig dersom folk søker etter organisasjoner i sitt nærmiljø. 

2. Ha kun én organisasjon, men flere brukere 

Når du er logget inn på frivillig.no kan du gå på menypunktet “vår organisasjon” og redigere informasjon om organisasjonen. Nederst på den siden vil du kunne legge til flere brukere.

Disse brukerne vil ha tilgang til å legge ut oppdrag og redigere andre oppdrag.

Da vil moderorganisasjonen være avsender, men det kan fremgå av tittelen eller stedet på oppdraget at dette gjelder en spesiell underorganisasjon av moderorganisasjonen.

Man kan også legge ut ett oppdrag og registrere flere steder med flere kontaktpersoner på det oppdraget. Oppdraget vil da dukke opp på søk lokalt og interessemeldinger vil gå til den som skal ha dem. 

3. Registrer ny organisasjon for hvert lokallag

Hvis hvert lokallag i organisasjonen oppretter sin egen organisasjon på frivillig.no vil de få full kontroll lokalt og moderorganisasjonen vil ikke ha innsyn eller redigeringsmulighet på oppdragene. Hvis dere allerede har en del lokallag som er registrert på denne måten og senere bestemmer dere for å organisere dem som underorganisasjoner så er det mulig å hekte dem sammen i ettertid.