Festival og kultur

Har dere plass til flere frivillige på din festival? Trenger dere hjelp til å gjennomføre et lokalt kulturarrangement? Er det plass til flere sjauere, kaffeeksperter, vaffelstekere, eller organisatører?

Frivillig.no er en nettportal der alle frivillige organisasjoner og kulturfestivaler kan legge ut oppdrag for å søke etter nye frivillige, helt gratis. Frivillig.no samler frivilligheten på ett sted og gjør det enklere å melde seg som frivillig. Det er plass til både frivillige organisasjoner og lag som er registrert i frivillighetsregisteret, OG komersielle kulturfestivaler.

For å kunne formidle kultur til folket trengs det folk.
Det er mange som har ulike kulturinteresser og som kunne tenke seg å gjøre en frivillig innsats hvis de viste hvordan de kunne bidra. I ulike kulturprosjekter, festivaler og konserter finnes det mange ulike oppgaver som løses ved hjelp av lokale ildsjeler.

Men det er ikke alle som blir spurt om å bidra eller kjenner til hvor man kan ta kontakt. Noen har kanskje ikke tilstrekkelig nettverk for å bli inkludert og trenger en åpen invitasjon og en anledning til å ta kontakt.

Derfor oppfordrer vi kulturfestivaler og frivillige organisasjoner til å registrere seg og begynne å legge ut oppdrag på Frivillig.no. Dette kan være oppgaver i planleggingsfasen, i forberedende aktiviteter og det kan være praktiske oppgaver for å få gjennomført arrangement.

Vil din festival invitere flere nye til å bli med i det frivillige felleskapet? Har dere plass til noen fler som har lyst til å bidra og være en del av det flotte arrangementet dere lager? 

SpråkOgKultur3.jpg

Forening med god erfaring med Frivillig.no

Over 1400 organisasjoner bruker i dag Frivillig.no til å rekruttere nye frivillige over hele landet, både lokalt og nasjonalt. Språk og kulturforeningen har fortsatt kontakt med de frivillige de vervet gjennom Frivillig.no til ulike oppdrag.

– Det har gått veldig bra med de frivillige vi har fått, og vi har kontakt med mange av dem og mange er fortsatt aktive i foreningen i dag. De frivillige kom raskt i aktivitet, forteller Ebru Süslü fra Språk og kulturforeningen.
FrivilligeSpraakOgKultur.jpg

Viktig arbeid for barn og unge

Ett av oppdragene Språk og kulturforeningen publiserte på Frivillig.no gjaldt å få med ildsjeler til foreningen som kunne bidra på ulike måter for å skape arrangementer for barn og unge. Dette var alt fra oversettelsesarbeid til planlegging av nye prosjekter og oppdateringer på sosiale medier, og mye annet.

– Det var viktig å bruke Frivillig.no fordi vi trengte folk til å bidra til den jobben vi gjør som er rettet mot barn og unge. Vi gir unge bedre kjennskap til ulike kulturer, samt muligheten til å ta del i et sosialt fellesskap og utvikle seg. Jeg setter veldig pris på jobben de frivillige gjør, for det er viktig å ta vare på barn og unge slik at de kan være en del av samfunnet, forteller Ebru.

Hvorfor skal vi bruke dette?

Skjermbilde 2018-01-31 kl. 10.08.03.png

De som besøker Frivillig.no er spredt utover hele landet

"Er det for hele landet da?"
Vi får stadig henvendelser fra folk som vil bli frivillige på mindre steder og kommuner, og som spør hvorfor det ikke er noen frivillige organisasjoner og tiltak i deres området som trenger folk. Frivillig.no fungerer som en lokal portal på nasjonalt plan, du kan søke opp din kommune eller ditt fylke og få en god oversikt over organisasjoner lag og foreninger i lokalmiljøet. Du kan også søke på interesse, feks festivaler og så opp alle festivaler som trenger frivillige.

Første steg er å komme inn i den oversikten og registrere organisasjonen eller festivalen. Det neste steger er å legge ut et oppdrag for å søke etter og åpne opp for nye frivillige.

"Vi har nok frivillige"
Supert, da har dere sikkert kapasitet til å ta inn noen nye, inkludere dem, lære de opp, og har lagt enda bedre grunnlag for fremtidig drift. Alle vil være med på vinnerlaget, det er i oppgangstider det er best å vokse!

"Vi vil bare ha medlemmer"
Hvorfor ikke invitere noen inn til å bidra først? La dem bli kjent med dere, finne ut hvem dere er og hva dere står for mens de bidrar og føler seg nyttige. Alle våre undersøkelser tilsier at hvis de trives så melder de seg inn.

Det er også mulig å krysse av for at man krever medlemskap på oppdraget på Frivillig.no, men vi anbefaler det ikke da dette hever terskelen inn i organisasjonen.

"Vi får inn nok frivillige gjennom venner og kjente"
Det er jo veldig hyggelig. Rekruttering gjennom sosiale nettverk til frivillige organisasjoner er det vanligste og mest effektive formen for rekruttering. Det er også en måte å sikre at organisasjonen forblir homogen og at de som er med ligner på hverandre. Ønsker dere å være en inkluderende og mangfoldig? Har dere plass til ikke bare de dere trenger, men også de som trenger dere? 

35% av de som melder seg gjennom Frivillig.no har ikke vært frivillige før. Mange mangler det nettverket som gjør at de blir invitert inn. Har dere plass til noen av dem?

De som melder seg gjennom Frivillig.no er mange unge, nye og med godt mangfold!

De som melder seg gjennom Frivillig.no er mange unge, nye og med godt mangfold!

Organisasjonene mener selv at frivillig innsats forebygger ensomhet og er med på å inkludere folk i lokalmiljøet. Hele 52 % mener de vil få et større mangfold blant sine frivillige når de rekrutterer åpent og inkluderende gjennom Frivillig.no

"Koster det penger?"
På ingen måte! Frivillig.no er gratis å bruke både for organisasjoner, lag, foreninger, festivaler og for de som vil melde seg som frivillig. Nettsiden er finansiert av Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet og etableringen er støttet av Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen og Oslo Kommune. Portalen drives av Frivillighet Norge som er et partipolitisk nøytralt samarbeidsforum for alle frivillige organisasjoner i Norge. 

Kom i gang!

01_Registrer deg_720x405_v06.gif

Hvordan virker det?

Ditt lokallag, klubb, festival eller forening kan enten registrere en egen organisasjon på Frivillig.no, eller dere kan registrere dere som en underorganisasjon fra moderorganisasjonen.

Egen organisasjon

Dere registrerer dere som en organisasjon med eget organisasjonsnummer som er registrert i Frivillighetsregisteret, og oppretter egne brukere.
Hvis dere ikke kan registrere dere i Frivilligregisteret fordi dere er en kommersiell kulturfestival så kan dere bli manuelt godkjent av oss. Send oss gjerne et hint på kontakt@frivillig.no om at dere er registrert så får vi gjort det så fort som mulig!

Underorganisasjon

En underorganisasjon opprettes fra moderoganisasjonens side på Frivillig.no. Den som oppretter underorganisasjonen må da være innlogget på moderorganisasjonens side.  

En underorganisasjon fungerer som en egen organisasjon på Frivillig.no, men moderorganisasjonens brukere har tilgang til å gjøre endringer, se innhold og se hvem som har meldt seg som frivillige til underorganisasjonen. 

frivillig_SoMe-27.jpg

Fortsatt usikker? Lurer på om dette er noe for dere? 

Snakk med oss i Frivillig.no-teamet om akkurat deres behov! 

  • Ring oss på 21 56 76 66 (dagtid)
  • Send en mail til kontakt@frivillig.no
  • Eller trykk på chat-symbolet nederst til høyre