Til læreren

Ressurser til lærere som vil snakke om frivillighet på skolen

Frivillig.no har utviklet et undervisningsopplegg for en dobbeltime om frivillighet. Målet med materiellet er å informere skoleelever på ungdomstrinnet i Norge om den viktige rollen frivillige organisasjoner spiller i samfunnet, og å motivere dem til å selv delta i frivilligheten. Vi vil vise fram bredden av frivillige organisasjoner i Norge, og få elevene til å reflektere over hvilke saker det er som er viktige for dem. Ved å bli kjent med frivilligheten vil de bli inspirer til å engasjere seg for en sak, gjøre en frivillig innsats eller bidra i lokalsamfunnet.

5. desember er FNs internasjonale dag for frivillighet. Det er en dag stater og frivillige organisasjoner over hele verden markerer for å synliggjøre det enorme bidraget som gjøres av millioner av mennesker hver eneste dag. Frivillighet Norge deler hvert år ut Frivillighetsprisen på denne dagen på et stort arrangement i Oslo. Mange kommuner deler også ut kommunenes lokale frivillighetspris i anledning dagen. Frivillighet Norge og Frivillig.no mener at dette er en god anledning til også å sette frivillighet på timeplanen.  

Undervisningsoppleegget er et ferdiglaget verktøy for lærerne for å gjennomføre en dobbeltime i klasserommet. Innholdet er utviklet i henhold til verdier og prinsipper for grunnopplæring som uttrykkes i overordnet del av læreplanverket som trår i kraft fra høst 2020 sammen med fornyelsen av læreplanene. I blant dem er prinsippet om demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen, som skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. I overordnet del av læreplanverket står det at:

«Opplæringen skal gi elevene forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og organisasjonsfrihet. De skal få innsikt i at demokratiet har ulike former og uttrykk.»

Opplegget vil oppdateres i tråd med fornyet læreplan når dette er tilgjengelig.

Vi har samlet en del informasjon om frivillighet til deg som underviser i innsats for andre, samfunnsfag, historie og KRLE. Du finner alle nødvendige ressurser til en dobbel skoletime nedenfor.

Hva inneholder pakka?

  • Et arbeidshefte til elevene om deres engasjement og frivillige organisasjoners fremvekst i Norge siden 1800-tallet.

  • En PowerPoint-presentasjon til gjennomgang av arbeidsheftet i timen, inkludert manus og disposisjon for en dobbeltime.

  • Et logospill med organisasjoners navn og logo, hvor elevene skal se hvor mange organisasjoner de kjenner igjen.

Alt materiell kan lastes ned og er gratis å bruke.  

Hvem er det for? 

Elever på ungdomsskolen. Kan tilpasses for å passe inn på VGS.

Hvilke fag inngår? 

Samfunnskunnskap, historie, KRLE og Innsats for andre. 

Nøkkelord 

Demokrati, medborgerskap, frivillighet, nærmiljø og digitalisering 

Om Frivillig.no

Frivillig.no er en nasjonal oppslagstavle for frivillige oppdrag driftet av Frivillighet Norge og finansiert av Kulturdepartementet. Siden er laget for å gi folk en enkel oversikt over hva de kan bidra med som frivillig i sitt lokalmiljø. Frivillig.no brukes av over tusen lokale lag og foreninger over hele landet, og har generert over 20 0000 interessemeldinger fra folk som ønsker å bli frivillig. 30 % er under 30 år og 24 % har minst en forelder med innvandrerbakgrunn. Vi jobber med å sørge for at frivillige organisasjoner rekrutterer bredt, og for at det skal bli lettere å finne noe å engasjere seg i.