Nye frivillige til ditt idrettslag?

I 2018 kom det inn over 19.000 meldinger fra folk som ville bli frivillige gjennom Frivillig.no. Vil ditt idrettslag åpne døra for flere frivillige? Har dere plass til noen fler som har lyst til å bidra og være en del av det flotte arbeidet dere gjør? 

Idrettsfrivilligheten står i en særstilling i Norge, både med tanke på størrelse og stabilitet over tid. Forskning viser at i perioden 1998 til 2014 utførte 40% av de frivillige i Norge sitt arbeid innenfor en idrettsorganisasjon.

Likevel er det i idretten at man finner de største sosiale skillene. Idretten tiltrekker seg i hovedsak flere yngre, flere menn og flere med barn som frivillige. Det er ofte en forventning om at foreldre skal stille opp som frivillige for idrettslaget, og selv om dette er hyggelig for mange kan det oppleves som en belastning for noen.

Kanskje er det på tide å tenke nytt om hvem som kan være frivillig i idretten?

Hva med de som har voksne barn men fortsatt vil være med å bidra? Eller de som har et hjerte for idretten?

Har dere plass til de som ikke allerede er med?

Vi tror at mange ville sagt ja til å engasjere seg i idretten hvis de hadde blitt spurt. Vi vet hvor meningsfullt det er å delta som frivillig, vil vi ikke dele den gleden med andre?

Det er allerede over 2000 organisasjoner, lag og foreninger som bruker Frivillig.no for å rekruttere frivillige. Vi har plass til flere idrettslag og idrettskretser.

Frivillig.no vil gjerne gjøre det enkelt for at folk skal få se hvor de kan melde seg som frivillige i sitt lokalmiljø. De som søker på sin kommune hvor som helst i landet skal få en god bredde av muligheter til å gå inn i frivilligheten, bidra og bli med i det lokale felleskapet.

 
Markku Levänen passerer her målstreken i full jubel. Finnen vant for tredje gang lørdag. Foto: EUB.no – Tom Erik Paulsen

Markku Levänen passerer her målstreken i full jubel. Finnen vant for tredje gang lørdag. Foto: EUB.no – Tom Erik Paulsen

Fikk nye frivillige til idrettsarrangement

Hurdal idrettslag arrangerer hvert år VM i spark. Dette året brukte de Frivillig.no til å rekruttere flere frivillige til arrangementet, og Marianne Strand fra Hurdal IL forteller at de er fornøyd med å ha fått inn flere nye frivillige på laget:

Marianne Strand fra Hurdal IL

Marianne Strand fra Hurdal IL

— For oss som idrettslag er det helt avgjørende å ha engasjerte frivillige. Uten dette har vi ikke mulighet til å arrangere større arrangementer, eller tilby aktivitetene vi arrangerer for barn og unge, forteller hun og fortsetter:

— Frivillig.no er en god løsning for oss, og vi har fått mange nye kontakter og bekjentskaper som kan vi kan bruke igjen senere. Ikke minst når vi engasjerte mennesker som vi ellers aldri ville kommet i kontakt med. Derfor anbefaler vi andre idrettslag også å benytte seg av Frivillig.no.


Hvorfor skal vi bruke dette?

De som søker på Frivillig.no er spredt utover hele landet.

"Er det for hele landet da?"
Vi får stadig henvendelser fra folk som vil bli frivillige på mindre steder og kommuner og som spør hvorfor det ikke er noen frivillige organisasjoner i deres området som trenger folk. Frivillig.no fungerer som en lokal portal på nasjonalt plan, du kan søke på din kommune eller ditt fylke og få en god oversikt over organisasjoner lag og foreninger i lokalmiljøet.

Første steg er å komme inn i den oversikten og registrere lokallaget. Det neste steger er å legge ut et oppdrag for å søke etter og åpne opp for nye frivillige.

"Vi har nok frivillige"
Supert, da har dere sikkert kapasitet til å ta inn noen nye, inkludere dem, lære de opp, og har lagt enda bedre grunnlag for fremtidig drift. Alle vil være med på vinnerlaget, det er i oppgangstider det er best å vokse!

"Vi vil bare ha foreldre"
Hvorfor ikke invitere noen som virkelig brenner for idretten inn til å bidra? Det er viktig at foreldre engasjerer seg i idretten, men er det rom for de som har lyst til å gjøre en ekstra innsats og som ikke har barn selv? Foreldre ser ofte på dugnad for idrettslaget som noe de gjøre, og det er ofte noen få som tar på seg alle de største oppgavene. Kanskje er det mulig å få med noen som har tid og kapasitet, og ikke minst lyst?

Det er mulig å krysse av for at man krever begrenset politiattest fra de som melder seg på oppdraget på Frivillig.no.

peergynt2014_frivillige_6176.jpg

"Vi får inn nok folk gjennom venner og kjente"
Det er jo veldig hyggelig. Rekruttering gjennom sosiale nettverk til frivillige organisasjoner er det vanligste og mest effektive formen for rekruttering. Det er også en måte å sikre at organisasjonen forblir homogen og at de som er med ligner på hverandre. Ønsker dere å være en inkluderende mangfoldig organisasjon? Har dere plass til ikke bare de dere trenger, men også de som trenger dere? 

35% av de som melder seg gjennom Frivillig.no har ikke vært frivillige før. Mange mangler det nettverket som gjør at de blir invitert inn. Har dere plass til noen av dem?

De som melder seg gjennom Frivillig.no er mange unge, nye og med godt mangfold!

De som melder seg gjennom Frivillig.no er mange unge, nye og med godt mangfold!

Organisasjonene mener selv at frivillig innsats forebygger ensomhet og er med på å inkludere folk i lokalmiljøet. Hele 52 % tror de vil få et større mangfold blant sine frivillige når de rekrutterer åpent og inkluderende gjennom Frivillig.no

"Koster det penger?"
På ingen måte! Frivillig.no er gratis å bruke både for organisasjoner, lag, foreninger, festivaler og for de som vil melde seg som frivillig. Nettsiden er finansiert av Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet og etableringen er støttet av Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen og Oslo Kommune. Portalen drives av Frivillighet Norge som er et partipolitisk nøytralt samarbeidsforum for alle frivillige organisasjoner i Norge. 


Kom i gang!

01_Registrer deg_720x405_v06.gif

Hvordan virker det?

Ditt lokallag, klubb, eller forening kan enten registrere en egen organisasjon på Frivillig.no, eller dere kan registrere dere som en underorganisasjon for hovedorganisasjonen. 

Egen organisasjon
Dere registrerer dere med eget organisasjonsnummer som er registrert i frivillighetsregisteret, og oppretter egne brukere.

Underorganisasjon
En underorganisasjon opprettes fra moderoganisasjonens side på Frivillig.no. Den som oppretter underorganisasjonen må da være innlogget på moderorganisasjonens side.  

En underorganisasjon fungerer som en egen organisasjon på Frivillig.no, men moderorganisasjonens brukere har tilgang til å gjøre endringer, se innhold og se hvem som har meldt seg som frivillige til underorganisasjonen. 

frivillig_facebook_10.png

Fortsatt usikker? Lurer på om dette er noe for dere? 

Snakk med oss i Frivillig.no-teamet om akkurat ditt idrettslag sine behov! 

  • Ring oss på 21 56 76 66 (dagtid)

  • Send en mail til kontakt@frivillig.no

  • Eller trykk på chat-symbolet nederst til høyre