Barne- og ungdomsorganisasjon?

Siden Frivillig.no ble lansert i 2015 har det kommet inn mer enn 40 000 meldinger fra frivillige som har lyst til å engasjere seg, gjennom Frivillig.no. Over 40% av disse er under 30 år! Det er unge folk som ønsker seg en mer meningsfull hverdag og søker etter noe å bidra med. Har dere plass til dem? 

Vi får henvendelser fra unge ned i 13 års alder som gjerne vil bli frivillige og som lurer på hva som finnes av muligheter der de bor. Nå er 6% av de som melder seg på Frivillig.no under 18 år, og vi ønsker å få med flere! 

De unge vet hva som engasjerer dem, men de er usikre på hvilke organisasjoner og oppdrag de kan melde seg til. Ved å:

Skjermbilde 2019-04-11 kl. 09.40.18.png
  • registrere din organisasjon

  • merke oppdrag med #ungdomsorganisasjon

  • tydelig skrive hvilken aldersgruppe som kan melde seg hos dere

…så kan vi vise enda flere unge at de er velkommen i frivilligheten!   

Rundt omkring i Norge finnes det mange lokale lag, klubber og foreninger. Dette kan være store og små frivillige organisasjoner som er mer eller mindre kjente for folk. Søker du for eksempel på Røde Kors på Frivillig.no får du en oversikt over hundrevis av lokale lag fordelt over hele landet. 

Det er allerede over 2000 organisasjoner, lag og foreninger som bruker Frivillig.no for å rekruttere frivillige.

Frivillig.no vil gjerne gjøre det enkelt for folk skal å se hvor de kan melde seg som frivillige i sitt lokalmiljø. De som søker på sin kommune hvor som helst i landet skal få en god bredde av muligheter til å gå inn i frivilligheten, bidra og bli med i det lokale felleskapet. 

 

Norsk Folkehjelp sitt lokallag fikk mange nye frivillige

Norsk Folkehjelp Strand og Forsand er blant de lag og foreningene som per i dag bruker Frivillig.no til å rekruttere nye frivillige. De forteller at blant de 24 nye medlemmene de har fått til laget, er 11 fra Frivillig.no.

–Vi prøvde ut portalen for første gang i forbindelse med rekruttering av nye medlemmer og må si vi er svært fornøyd. Vi valgte å prøve en annonse på Frivillig.no fordi det var svært enkelt å sette dette opp. Hvorfor ikke, tenkte vi. responsen kom raskt og oversiktlig. Vi vil definitivt bruke Frivillig.no
for å rekruttere nye frivillige ved neste korsvei, forteller beredskapsleder Arne Alsvik fra Norsk Folkehjelp Strand og Forsand.

Lokallaget brukte Frivillig.no for å få med flere frivillige i redningstjeneste og beredskap, og har for tiden pågående kurs for de nye frivillige slik at de kan kvalifiseres til livreddende arbeid.

– Vi mener det er viktig å engasjere seg som frivillig for å bidra i lokalsamfunnet på en samfunnsnyttig måte. Vårt arbeid høster stor anerkjennelse lokalt og våre medlemmer føler de får mye tilbake personlig av gode opplevelser og å få lov å være til hjelp og nytte for andre, legger Arne til.


Hvorfor skal vi bruke dette?

Besøk på Frivillig.no vs de som finner noe å melde seg til

"Er det for hele landet da?"
Vi får stadig henvendelser fra folk som vil bli frivillige på mindre steder og kommuner og som spør hvorfor det ikke er noen frivillige organisasjoner i deres området som trenger folk. Frivillig.no fungerer som en lokal portal på nasjonalt plan, du kan søke på din kommune eller ditt fylke og få en god oversikt over organisasjoner lag og foreninger i lokalmiljøet.

Første steg er å komme inn i den oversikten og registrere lokallaget. Det neste steger er å legge ut et oppdrag for å søke etter og åpne opp for nye frivillige.

"Vi har nok frivillige"
Supert, da har dere sikkert kapasitet til å ta inn noen nye, inkludere dem, lære de opp, og har lagt enda bedre grunnlag for fremtidig drift. Alle vil være med på vinnerlaget, det er i oppgangstider det er best å vokse!

"Vi vil bare ha medlemmer"
Hvorfor ikke invitere noen inn til å bidra først? La dem bli kjent med dere, finne ut hvem dere er og hva dere står for mens de bidrar og føler seg nyttige. Alle våre undersøkelser tilsier at hvis de trives så melder de seg inn.

Det er også mulig å krysse av for at man krever medlemskap på oppdraget på Frivillig.no, men vi anbefaler det ikke da dette hever terskelen inn i organisasjonen.

peergynt2014_frivillige_6176.jpg

"Vi får inn nok folk gjennom venner og kjente"
Det er jo veldig hyggelig. Rekruttering gjennom sosiale nettverk til frivillige organisasjoner er det vanligste og mest effektive formen for rekruttering. Det er også en måte å sikre at organisasjonen forblir homogen og at de som er med ligner på hverandre. Ønsker dere å være en inkluderende mangfoldig organisasjon? Har dere plass til ikke bare de dere trenger, men også de som trenger dere? 

35% av de som melder seg gjennom Frivillig.no har ikke vært frivillige før. Mange mangler det nettverket som gjør at de blir invitert inn. Har dere plass til noen av dem?

De som melder seg gjennom Frivillig.no er mange unge, nye og med godt mangfold!

De som melder seg gjennom Frivillig.no er mange unge, nye og med godt mangfold!

Organisasjonene mener selv at frivillig innsats forebygger ensomhet og er med på å inkludere folk i lokalmiljøet. Hele 52 % tror de vil få et større mangfold blant sine frivillige når de rekrutterer åpent og inkluderende gjennom Frivillig.no

"Koster det penger?"
På ingen måte! Frivillig.no er gratis å bruke både for organisasjoner, lag, foreninger, festivaler og for de som vil melde seg som frivillig. Nettsiden er finansiert av Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet og etableringen er støttet av Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen og Oslo Kommune. Portalen drives av Frivillighet Norge som er et partipolitisk nøytralt samarbeidsforum for alle frivillige organisasjoner i Norge. 


Kom i gang!

01_Registrer deg_720x405_v06.gif

Hvordan virker det?

Ditt lokallag, klubb, eller forening kan enten registrere en egen organisasjon på Frivillig.no, eller dere kan registrere dere som en underorganisasjon for hovedorganisasjonen. 

Egen organisasjon
Dere registrerer dere med eget organisasjonsnummer som er registrert i frivillighetsregisteret, og oppretter egne brukere.

Underorganisasjon
En underorganisasjon opprettes fra moderoganisasjonens side på Frivillig.no. Den som oppretter underorganisasjonen må da være innlogget på moderorganisasjonens side.  

En underorganisasjon fungerer som en egen organisasjon på Frivillig.no, men moderorganisasjonens brukere har tilgang til å gjøre endringer, se innhold og se hvem som har meldt seg som frivillige til underorganisasjonen. 

frivillig_facebook_10.png

Fortsatt usikker? Lurer på om dette er noe for dere? 

Snakk med oss i Frivillig.no-teamet om akkurat din organisasjon sine behov! 

  • Ring oss på 21 56 76 66 (dagtid)

  • Send en mail til kontakt@frivillig.no

  • Eller trykk på chat-symbolet nederst til høyre